SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

dla uczniów klas 1-3

Umiejętność pięknego pisania w dobie wszechogarniającej elektroniki jest umiejętnością zanikającą. Poprzez nasz konkurs pragniemy propagować tę piękną sztukę. Jednocześnie chcemy w ten sposób zachęcić dzieci do zapoznania się z treścią klasycznych utworów literatury polskiej.

  • Zadanie konkursowe polega na pięknym ręcznym przepisaniu wybranego z dołączonych tekstu literackiego.
  • Wybrany tekst należy przepisać piórem lub cienkopisem.
  • Tekst należy przepisać na gładkiej (bez linii pomocniczych) kartce  formatu A4.
  • Przepisane teksty i podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą należy przekazać pani Barbarze Masny lub Ewie Pinocy do 5 kwietnia 2023 r.
  • Prace będą podlegały ocenie ze względu na: estetykę, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, kształt liter, łączenie i proporcje liter, odpowiednie nachylenie, odstępy między wyrazami.
  • Na najlepszych uczestników czekają dyplomy oraz nagrody.
  • Propozycja tekstów: Jan Brzechwa ,,Zapałka” , ,,Sroka”, ,, Samochwała”                                                                  Julian Tuwim ,, Spóźniony słowik”, ,,Okulary”, ,, Pstryk”

                       Zapraszamy do udziału!