SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

dla uczniów klas 1-3

Umiejętność pięknego pisania w dobie wszechogarniającej elektroniki jest umiejętnością zanikającą. Poprzez nasz konkurs pragniemy propagować tę piękną sztukę. Jednocześnie chcemy w ten sposób zachęcić dzieci do zapoznania się z treścią klasycznych utworów literatury polskiej.

  • Zadanie konkursowe polega na pięknym kaligraficznym przepisaniu  tekstu literackiego.
  • Konkurs odbędzie się w szkole. Czas na przepisanie tekstu to 40 minut.
  • Każdy uczestnik otrzyma kartkę (lub kartki jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz tekst do samodzielnego przepisania.
  • Wybrany tekst należy przepisać ulubionym narzędziem pisarskim ( pióro, ołówek, cienkopis…).
  • Ze względu na zmianowość nauki  konkurs zostanie przeprowadzony:                               22 kwietnia( poniedziałek) o godz. 10.45- 11.30 dla klas 1b, 2b,1a pod okiem pani Ani Puchałki                                                                                                                                 23 kwietnia( wtorek) o godz. 10.45-11.30 dla klas 2a, 3a, 3b pod okiem Barbara Masny
  • Prace będą podlegały ocenie ze względu na: estetykę, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, kształt liter, łączenie i proporcje liter, odpowiednie nachylenie, odstępy między wyrazami.
  • Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się u wychowawcy do 16 kwietnia.
  • Na najlepszych uczestników czekają dyplomy oraz nagrody.

                       Zapraszamy do udziału!