Kadra

2021/2022

Wychowawcy:

Kl I a Magdalena Piekarczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl I b Elżbieta Tomczykiewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl II a – Ewa Pinocy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl II b – Barbara Masny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Kl III a- Anna Puchałka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl. III b –Elżbieta Twardzik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl. IV a- Alina Świerkot, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Kl. IV b- Karina Pistelok- nauczyciel języka angielskiego

Kl V a- Teresa Krawieczek, nauczyciel przyrody, biologii i geografii

Kl V b- Dominika Biela, nauczyciel WF

Kl VI – Miłosz Wiktorczyk, nauczyciel WF

Kl VII a – Renata Bielecka-Witek, nauczyciel j. polskiego

Kl. VII b –  Kinga Smolarz, nauczyciel matematyki, chemii i plastyki

Kl. VI c – Anita Kistof, nauczyciel historii, WoS-u i edb

Kl VIII a – Anna Kuś, nauczyciel j. polskiego

Kl VIII b –  Anna Adam, nauczyciel j. angielskiego

Pozostali nauczyciele:

Aleksandra Kołoczek, nauczyciel matematyki

Barbara Grelowska, wychowawca świetlicy

Dorota Jastrzębska, nauczyciel religii

Lidia Kubis, nauczyciel religii

Teresa Michna, wychowawca świetlicy

Bogusław Woźniak, nauczyciel fizyki

Anna Smołka, nauczyciel muzyki i plastyki

Magdalena Solik, nauczyciel j. niemieckiego

Grzegorz Świerkot, nauczyciel techniki; wicedyrektor

Elżbieta Tomczykiewicz, nauczyciel informatyki

Specjaliści:

Marzena Ostrowska, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog

Joanna Myrczek, psycholog

Dominika Machnik, logopeda

Magdalena Krętosz – nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie II b