Pracownicy

Jastrzębska
Barbara

Dyrektor,
nauczyciel matematyki

Pinocy
Ewa

Wicedyrektor,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wdż

 

Kadra pedagogiczna

Adam Anna

nauczyciel
języka angielskiego

Biela
Dominika

nauczyciel
wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Bielecka
– Witek Renata

nauczyciel
języka polskiego

Cofała
Elżbieta

nauczyciel
przedszkola

Czarska
Ewa

nauczyciel
przedszkola, rewalidator

Ćwierz
Katarzyna

nauczyciel
przedszkola

Gawełek
Sylwia

nauczyciel
przedszkola

Foks
Dominika

nauczyciel
przedszkola

Grelowska  Barbara

wychowawca
świetlicy

Jastrzębska
Dorota

nauczyciel
religii,

Kołoczek
Aleksandra

nauczyciel
matematyki

Kozarowska Magdalena

nauczyciel
współorganizujący, pedagog specjalny, rewalidator

Kozłowska-Karcz
Iwona

pedagog
szkolny, rewalidator

Krawieczek Teresa

nauczyciel
biologii, geografii i przyrody

Krętosz Magdalena

nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej, rewalidator

Kristof
Anita

nauczyciel
historii, WOS-u, EDB

Krymiec Anna

psycholog

Kuś
Anna

nauczyciel
języka polskiego, rewalidator

Kubis
Lidia

nauczyciel
religii

Machnik
Dominika

nauczyciel
wychowania przedszkolnego, logopeda, rewalidator

Masny
Barbara

nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej

Michna Teresa

wychowawca
świetlicy

Milczanowska
Grażyna

nauczyciel
języka niemieckiego

Piesiur Mateusz

nauczyciel
wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Pistelok Karina

nauczyciel
języka angielskiego

Piekarczyk
Magdalena

nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej, rewalidator

Puchałka Anna

nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej

Pustelnik
Gabriela

nauczyciel
przedszkola, nauczyciel j. angielskiego w przedszkolu

Sobczak
Anna

nauczyciel
przedszkola, rewalidator

Smolarz
Kinga

nauczyciel
chemii, matematyki i plastyki

Stawicka
Renata

nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej

Świerkot
Alina

bibliotekarz,
nauczyciel języka polskiego

Świerkot
Grzegorz

nauczyciel
informatyki i techniki

Tomczykiewicz Elżbieta

nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej

Wardziak Barbara

rewalidator

Woźniak
Bogusław

nauczyciel
fizyki

Wituła
Sylwia

nauczyciel
muzyki

Załucka Monika

nauczyciel
przedszkola, logopeda, rewalidator, pedagog
specjalny

Pracownicy
administracji i obsługi

Pracownicy
sekretariatu

Sekta
Bernadeta

sekretarz

 

Ziebura Dagmara

sekretarz

Pracownicy
szkoły

Janyga
Irena

starsza
woźna

 

Flisiak Ireneusz

konserwator

 

Białoń
Beata

obsługa

 

Danisz
Anna

 

Sekta
Justyna

Weszka Ewa

Ziebura Małgorzata

 

Larysz
Milena

pomoc
nauczyciela

 

Morcinek
Magdalena

 

Pinocy
Patrycja

 

Eliza Czaj

Pracownicy
przedszkola

Flisiak Bożena

woźna
oddziałowa

 

Operchalska Jolanta

 

Pajączek
Anna

 

Pustelnik
Teresa

 

Raczek
Magdalena

 

Cieszewska
Zuzanna

pomoc
nauczyciela

 

Kubis
Patrycja

 

Olejarczyk
Martyna

Pracownicy
kuchni

Pastor
Monika

intendent

 

Wyrobek
Anna

kucharka

 

Biela
Anna

pomoc
kuchenna

 

Bujno Krystyna

 

Koch
Justyna

 

Smolarz
Urszula