Kadra

2019/2020

Wychowawcy:

Kl I a – Elżbieta Kloc, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl I b – Anna Puchałka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Kl II b- Magdalena Piekarczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl. II a –Renata Stawicka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl. III a –Ewa Pinocy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; nauczyciel wdż

Kl. III b – Barbara Masny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Kl IV – Miłosz Wiktorczyk, nauczyciel WF

Kl V a – Renata Bielecka-Witek, nauczyciel j. polskiego

Kl. V b –  Kinga Smolarz, nauczyciel matematyki, chemii i plastyki

Kl. V c – Anita Kistof, nauczyciel historii, WoS-u i edb

Kl VI a – Anna Kuś, nauczyciel j. polskiego

Kl VI b –  Anna Adam, nauczyciel j. angielskiego

Kl VII a –  Aleksandra Kołoczek, nauczyciel matematyki

Kl VII b – Alina Świerkot, nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

Kl VIII – Karina Pistelok, nauczyciel j. angielskiego

 

Pozostali nauczyciele:

Barbara Grelowska, wychowawca świetlicy

Dorota Jastrzębska, nauczyciel religii

Lidia Kubis, nauczyciel religii

Teresa Krawieczek, nauczyciel przyrody, biologii i geografii

Teresa Michna, wychowawca świetlicy

Magdalena Musioł, nauczyciel fizyki

Anna Smołka, nauczyciel muzyki i plastyki

Magdalena Solik, nauczyciel j. niemieckiego

Dominika Biela, nauczyciel WF

Grzegorz Świerkot, nauczyciel techniki; wicedyrektor

Elżbieta Tomczykiewicz, nauczyciel informatyki

Specjaliści:

Marzena Ostrowska, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog

Przemysław Sikora, psycholog

Dominika Machnik, logopeda

Magdalena Krętosz – nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 1b

Wielkość czcionki
Kontrast