Pracownicy

Dyrekcja

Jastrzębska Barbara Dyrektor, nauczyciel matematyki
Pinocy Ewa Wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wdż

Kadra pedagogiczna

Adam Anna nauczyciel języka angielskiego
Biela Dominika nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
Bielecka – Witek Renata nauczyciel języka polskiego
Cofała Elżbieta nauczyciel przedszkola
Czarska Ewa nauczyciel przedszkola, rewalidator
Ćwierz Katarzyna nauczyciel przedszkola
Gawełek Sylwia nauczyciel przedszkola
Foks Dominika nauczyciel przedszkola
Grelowska  Barbara wychowawca świetlicy
Jastrzębska Dorota nauczyciel religii,
Kołoczek Aleksandra nauczyciel matematyki
Kozarowska Magdalena nauczyciel współorganizujący, pedagog specjalny, rewalidator
Kozłowska-Karcz Iwona pedagog szkolny, rewalidator
Krawieczek Teresa nauczyciel biologii, geografii i przyrody
Krętosz Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidator
Kristof Anita nauczyciel historii, WOS-u, EDB
Krymiec Anna psycholog
Kuś Anna nauczyciel języka polskiego, rewalidator
Kubis Lidia nauczyciel religii
Machnik Dominika nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, rewalidator
Masny Barbara nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej
Michna Teresa wychowawca świetlicy
Milczanowska Grażyna nauczyciel języka niemieckiego
Piesiur Mateusz nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
Pistelok Karina nauczyciel języka angielskiego
Piekarczyk Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidator
Puchałka Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pustelnik Gabriela nauczyciel przedszkola, nauczyciel j. angielskiego w przedszkolu
Sobczak Anna nauczyciel przedszkola, rewalidator
Smolarz Kinga nauczyciel chemii, matematyki i plastyki
Stawicka Renata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Świerkot Alina bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego
Świerkot Grzegorz nauczyciel informatyki i techniki
Tomczykiewicz Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wardziak Barbara rewalidator
Woźniak Bogusław nauczyciel fizyki
Wituła Sylwia nauczyciel muzyki
Załucka Monika nauczyciel przedszkola, logopeda, rewalidator, pedagog specjalny

Pracownicy
administracji i obsługi

Pracownicy sekretariatu Sekta Bernadeta sekretarz
  Ziebura Dagmara sekretarz
Pracownicy szkoły Białoń Beata starsza woźna
  Flisiak Ireneusz konserwator
  Danisz Anna obsługa
  Sekta Justyna
  Ziebura Małgorzata
  Weszka Ewa
  Larysz Milena pomoc nauczyciela
  Morcinek Magdalena
  Pinocy Patrycja
  Czaj Eliza
Pracownicy przedszkola Flisiak Bożena woźna oddziałowa
  Operchalska Jolanta
  Pajączek Anna
  Pustelnik Teresa
  Raczek Magdalena
  Cieszewska Zuzanna pomoc nauczyciela
  Kościelny Karolina
  Olejarczyk Martyna
Pracownicy kuchni Pastor Monika intendent
  Wyrobek Anna kucharka
  Biela Anna pomoc kuchenna
  Bujno Krystyna
  Koch Justyna
  Smolarz Urszula