Kadra

2022/2023

Wychowawcy:

Kl I a Anna Puchałka

Kl I b Renata Stawicka

Kl II a Magdalena Piekarczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl II b Elżbieta Tomczykiewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl III aEwa Pinocy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl III bBarbara Masny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Kl. IV a- Anna Kuś, nauczyciel języka polskiego

Kl. IV b- Anna Adam, nauczyciel języka angielskiego, historii

Kl. V a- Alina Świerkot, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Kl. V b- Karina Pistelok– nauczyciel języka angielskiego

Kl VI a- Teresa Krawieczek, nauczyciel przyrody, biologii i geografii

Kl VI b- Dominika Biela, nauczyciel WF

Kl VIIAleksandra Kołoczek, nauczyciel matematyki

Kl VIII aRenata Bielecka-Witek, nauczyciel j. polskiego

Kl. VIII b –  Kinga Smolarz, nauczyciel matematyki, chemii

Kl. VIII cAnita Kistof, nauczyciel historii, WoS-u i edb

 

Pozostali nauczyciele:

Mateusz Piesiur, nauczyciel wychowania fizycznego

Barbara Grelowska, wychowawca świetlicy

Dorota Jastrzębska, nauczyciel religii, doradztwo zawodowe

Lidia Kubis, nauczyciel religii

Teresa Michna, wychowawca świetlicy

Bogusław Woźniak, nauczyciel fizyki

Sylwia Wituła, nauczyciel muzyki 

 Barbara Czernecka, nauczyciel plastyki

 Joanna Pabin, nauczyciel j. niemieckiego

Grzegorz Świerkot, nauczyciel techniki; wicedyrektor

Elżbieta Tomczykiewicz, nauczyciel informatyki

Specjaliści:

Iwona Kozłowska – Karcz– pedagog

Dominika Machnik-  logopeda

Magdalena Krętosz – nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 4

Magdalena Kozarowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 2

Agata Gandyk- nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 8

Milena Larysz- pomoc nauczyciela w klasie 7

Patrycja Pinocy- pomoc nauczyciela klasa 4a