Kadra

2020/2021

Wychowawcy:

Kl I a – Ewa Pinocy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl I b – Barbara Masny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Kl II a- Anna Puchałka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl. II b –Elżbieta Twardzik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kl. III a – Renata Stawicka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; nauczyciel wdż

Kl. III b – Magalena Piekarczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

 

Kl IV a- Teresa Krawieczek, nauczyciel przyrody, biologii i geografii

Kl IV b- Dominika Biela, nauczyciel WF

Kl V – Miłosz Wiktorczyk, nauczyciel WF

Kl VI a – Renata Bielecka-Witek, nauczyciel j. polskiego

Kl. VI b –  Kinga Smolarz, nauczyciel matematyki, chemii i plastyki

Kl. VI c – Anita Kistof, nauczyciel historii, WoS-u i edb

Kl VII a – Anna Kuś, nauczyciel j. polskiego

Kl VII b –  Anna Adam, nauczyciel j. angielskiego

Kl VIII a –  Aleksandra Kołoczek, nauczyciel matematyki

Kl VIII b – Alina Świerkot, nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

 

Pozostali nauczyciele:

Karina Pistelok, nauczyciel j. angielskiego

Barbara Grelowska, wychowawca świetlicy

Dorota Jastrzębska, nauczyciel religii

Lidia Kubis, nauczyciel religii

Teresa Michna, wychowawca świetlicy

Agnieszka Harazin, nauczyciel fizyki

Anna Smołka, nauczyciel muzyki i plastyki

Magdalena Solik, nauczyciel j. niemieckiego

Grzegorz Świerkot, nauczyciel techniki; wicedyrektor

Elżbieta Tomczykiewicz, nauczyciel informatyki

Specjaliści:

Marzena Ostrowska, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog

Joanna Myrczek, psycholog

Dominika Machnik, logopeda

Magdalena Krętosz – nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie II b

Wielkość czcionki
Kontrast