Projekty szkolne

ZIELONA PRACOWNIA

W bieżącym roku zostaliśmy laureatem konkursu “Zielona Pracownia 2023” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 48 000 zł z WFOŚiGW w Katowicach oraz 12 000 zł z budżetu Gminy Pszczyna mamy możliwość stworzenia pracowni eksperymentu, w której odbywac sie będa chemii, biologii i geografii. 

 

 

EKOPRACOWNIA

Konkurs ”Ekopracownia pod chmurką” organizowany przez WFOŚiGW w Katowicach. Skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. 

Nasz wniosek zyskał aprobatę komisji. W związku z czym, przy budynku naszego Zespołu powstanie “Zielona Klasa” dzięki pozyskanym w konkursie pieniężną w kwocie 70 000 zł i dopłacie z budżetu Gminy (17 500 zł). 

 

 

AKTYWNA TABLICA 

Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach. W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy w ramach projektu 35 000 zł w ramach rządowego wsparcia, a kwotę 8750 zł jako wkład własny otrzymaliśmy od naszego Organu Prowadzącego Gminy Pszczyna. 

Wybrane pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z laptopami zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co pozwoli im korzystać z możliwości z zastosowania TIK w edukacji. Pomoce zaspokajają potrzeby różnych terapii, laptopy są niezbędne do ich działania. Zakupione pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pomoce multimedialne będą wykorzystane w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, hybrydowej, na zajęciach indywidualnych i grupowych. Wykorzystanie w szkole na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Projekt polsko – niemiecki

W dniach od 22 – 26 kwietnia 2024 r. nasza placówka realizowała projekt polsko – niemiecki – ” Śladami księcia Ludwika”.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łące gościli uczniowie i nauczyciele ze szkoły z partnerskiego powiatu Anhalt – Bitterfeld.

Myślą przewodnią projektu było opracowanie przez uczniów pamiętników na wzór pamiętników księcia Ludwika.

Nasi uczniowie gościnnie przyjęli rówieśników niemieckich zapewniając im pobyt w swoich domach.