KIDSPEAK

W dniach 12.02-02.03. 2018 uczniowie i nauczyciele ZSP w Łące gościli wolontariuszy organizacji studenckiej  AIESEC, którzy przybyli do Polski w ramach realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego International Education for Kids. 

AIESEC to największa na świecie niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach, w Polsce od 1971r. Celem organizacji skupiającej studentów jest wymiana międzynarodowa młodzieży w celu poznania świata i zdobycia doświadczeń w kontaktach z ludźmi z różnych kręgów kulturowych.

Koordynatorkami projektu były panie Anna Adam i Karina Pistelok. Przez trzy tygodnie gościliśmy Mayang z Indonezji oraz Cema z Turcji. Podczas projektu zagraniczni wolontariusze, dzięki interaktywnym warsztatom przybliżyli naszym uczniom kulturę, historię, tradycje i język swoich krajów, budując w nich postawę otwartości i tolerancji oraz rozbudzając ciekawość świata. Była to również okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, nauczenia się nowych zwrotów i wzmocnienia swojej motywacji do nauki języków obcych.