Rada Rodziców

PROTOKÓŁ NR 1 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE, 24.09.2019 r.

W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy obecności-  22 osoby oraz dyrektor mgr Barbara Jastrzębska.

Przebieg spotkania przedstawił się następująco:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców przywitała wszystkich obecnych.
 • Przewodnicząca przedstawiła rozliczenie z działalności Rady za poprzedni rok .

Kolejnym punktem był wybór na funkcje przewodniczącego, zastępcy oraz skarbnika na nowy rok szkolny.

W drodze głosowania jawnego podjęto jednogłośna decyzję ( udział w głosowaniu wzięły 22 osoby) o wyborze na funkcję Przewodniczącego Pani Agnieszki Żemły, na funkcje Zastępcy Przewodniczącego Pani Justyny Waliczek, na funkcje Skarbnika Pani Aleksandry Budniok oraz na funkcję Sekretarza Pani Dagmary Ziebury.

 • Osoby  upoważnione w roku szkolnym 2019/2020 do składania podpisów na czekach i przelewach bankowych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie: Agnieszka Żemła – przewodnicząca RR i  Aleksandra Budniok – skarbnik
 • Następnym punktem zebrania była kwestia ewentualnego podniesienia składki na komitet rodzicielski. Rozpatrywano wiele możliwości, jednak pod ostateczne głosowanie poddano dwa warianty
 1. 50 zł składki rocznej od rodziny
 2. 30 zł składki rocznej od każdego dziecka

W drodze głosowania jawnego podjęto decyzję o wysokości składki w kwocie 30 zł od każdego dziecka. W głosowaniu „za” było 12 osób, „przeciw” 10.

 • W następnej kolejności poddano głosowaniu kwestię dofinansowania do wycieczek klasowych w kwocie 10 zł na każdą klasę. Rada Rodziców w głosowaniu jawnym podjęła decyzje o rezygnacji z dofinansowania stosunkiem głosów 19 „za” 3 głosy „przeciw”
 • Rozważano również kwestie organizacji przez Rade Rodziców obchodów „Mikołaja”. Przewodnicząca przedstawiła następujące propozycje:
 1. Przedszkole – fotokubek z spersonalizowanym nadrukiem (zdjęcie) + słodycze
 2. Szkoła – pokaz organizowany przez Fabrykę Kreatywności ( podział młodzieży na 3 grupy, cena za całość 1600 zł )

Członkowie Rady w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośną decyzję o przyjęciu tej formy.

( w głosowaniu wzięło udział 22 głosujących, oddano 22 głosy „za” )

 • Ustalono datę organizacji kiermaszu świątecznego w dniach 09-13.12.2019 r w godzinach 7:30-9:00 oraz 12:00-13:30 oraz kiermaszu pod kościołem na dzień 08.12.2019 r.
 • Ustalono termin następnego zebrania na dzień 05.11.2019 r. na godzinę 17:30

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Dagmara Ziebura

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PROTOKÓŁ NR 6 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE, 11.06.2019 r.

 

W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy obecności oraz dyrektor mgr Barbara Jastrzębska.

Przebieg spotkania przedstawił się następująco:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców przywitała wszystkich obecnych.
 • Dyrektor Barbara Jastrzębska podziękowała wszystkim rodzicom zaangażowanym
  w organizację pikniku rodzinnego.
 • Dyrektor złożyła wniosek do Rady Rodziców o dofinansowanie zamykania drzwi wejściowych do budynku ( założenie elektrozamków, domofonów )

W drodze głosowania podjęto jednogłośna decyzję o sfinansowaniu przez Radę Rodziców zakupu. (uprawnionych do głosowania 15 osób,  „za” zagłosowało 15 obecnych, „przeciw” 0 )

 • Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła końcowe rozliczenie pikniku – dokument stanowi załącznik nr 1 do protokołu
 • Przewodnicząca przedstawiła też przygotowane przez Skarbnika Rady Rodziców rozliczenie całego roku szkolnego 2018/2019 stan na dzień 11.06.2019 stanowiące załącznik nr 2 do protokołu
 • Na zebraniu obecni byli przedstawiciele firm ubezpieczeniowych którzy przedstawili oferty ubezpieczeń uczniów i wychowanków na rok szkolny 2019/2020
  • Carboasecura – Jacek Jucha i Patrycja Kobiela – przedstawili ofertę ubezpieczenia Ergo Hestia oraz Compensa Vienna Insurance Group
  • pl – Damian Grzegorzyca – przedstawił ofertę Generali

Rada Rodziców w drodze głosowania podjęła jednomyślną decyzję o wyborze firmy Carboasecura oferującej ubezpieczenie firmy Hestia oraz stawki ubezpieczenia w wysokości 49 zł dla dzieci szkolnych oraz 42 zł dla dzieci przedszkolnych.

Jednocześnie podjęto decyzje o rezygnacji ze zwolnienia z opłaty za ubezpieczenie wybranych uczniów oraz dzieci przedszkolnych
(uprawnionych do głosowania 15 osób,  „za” zagłosowało 15 obecnych, „przeciw” 0 )

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Dagmara Ziebura


PROTOKÓŁ NR 5 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE, 24.04.2019 r.

 

W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy obecności oraz dyrektor mgr Barbara Jastrzębska.

Przebieg spotkania przedstawił się następująco:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców przywitała wszystkich obecnych.
 • Dyrektor Barbara Jastrzębska przedstawiła wstępny plan atrakcji przewidzianych na piknik które zorganizuje Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami
  • Stanowiska sportowe ( konkurencje rodzic z dzieckiem )
  • Stanowiska z zadaniami z legorobotytki
  • Występy grup przedszkolnych – piosenki lub taniec, każda grupa osobno
  • Występy klas 1-3 ( klasy łączone lub występy klas pojedynczo)
  • „Mam talent” klas 4-8 ( dla chętnych dzieci i młodzieży )
 • Przewodnicząca poinformowała zebranych o odbytym w dniu 24.04.2019 r. spotkaniu
  z Burmistrzem Pszczyny, na którym złożyła pismo w sprawie dofinansowania fotobudki

Obecni na zebraniu członkowie Rady jednogłośnie przegłosowali pomysł wynajmu fotobudki na 4 godziny, oraz  jej sfinansowaniu ze środków Rady Rodziców w przypadku braku możliwości finansowania ze strony Urzędu Miasta

(uprawnionych do głosowania 10 osób,  „za” zagłosowało 10 obecnych, „przeciw” 0 )

 • Dyrektor zapewniła, że nauczyciele zespołu zadbają o przystrojenie sceny.
 • Przewodnicząca poinformowała obecnych, o rezygnacji z uczestnictwa imprezie przez Służbę więzienną w związku z czym nie odbędą się pokazy wozu tych służb
 • Zaktualizowano listę potencjalnych sponsorów

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Dagmara Ziebura


PROTOKÓŁ NR 4 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE, 23.03.2019 r.

W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy obecności oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego mgr Anna Kuś.

Przebieg spotkania przedstawił się następująco:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców przywitała wszystkich obecnych
 • W pierwszej kolejności zajęto się kwestiami związanymi z organizacją IV Pikniku Rodzinnego, którego termin wyznaczony jest na dzień 18.05.2019 r.  Kwestia lokalizacji nie została ostatecznie rozstrzygnięta – proponowane są dwie lokalizacje
  • Serce wsi
  • Teren szkoły
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego zaproponowała zarezerwowanie 30 minut dla występującej młodzieży ( występy grup  przedszkolnych i  klas 1-3 po jednej piosence, pozostała młodzież występy w trakcie prezentacji „Mam talent”
 • Uznano, iż Samorząd Uczniowski w trakcie pikniku zajmie się sprzedażą popcornu oraz napoi
 • Zmieniono przydział klasy IVb. Pomogą w czynnościach związanych z zadaniem hot dogi.

 

Aktualny podział obowiązków przedstawia się następująco:

 

Zajączki, Żabki, Biedronki – sprzedaż ciasta

Pszczółki – kawa, herbata, desery

Motylki- przygotowanie pikniku

 

I a – przygotowanie pikniku

Ib – grill

IIa – gofry

II b – gofry

III- desery

IV a – fanty

IV b – popcorn- ZMIANA na hot dogi

IV c- frytki

Va – wata cukrowa

V b – frytki

VI a – sprzątanie po pikniku

VI b – hot-dogi

VII – sprzątanie

VIII – fanty

 

 • Rada Rodziców w trakcie głosowania podjęła zgodną decyzję o dofinansowaniu
  • Komersu dla klas ósmych w kwocie 500 zł
  • Konkursu organizowanego przez p. Alinę Świerkot w kwocie 200 zł
  • Konkursu organizowanego przez p. Ewę Pinocy i p. B. Masny w kwocie 300 zł

 

(w głosowaniu wzięło udział 22 uprawnionych, oddano 22 głosy za, 0 głosów przeciw )

 • Ustalono następny termin spotkania Rady na dzień 24 kwietnia 2019 r. na godzinę 17:30

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Dagmara Ziebura


Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące w sugerowanej kwocie 50 zł od rodziny na rok.

Bank Spółdzielczy w Pszczynie, nr konta:

25 8448 0004 0037 9122 3000 0001

W tytule proszę wpisać dane dziecka: imię, nazwisko, klasa/grupa oraz dane rodzeństwa.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i wpłatom finansujemy dzieciom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące wycieczki, konkursy, zawody, imprezy kulturalne i okolicznościowe, prezenty świąteczne, nagrody, możemy doposażyć szkołę i przedszkole w potrzebny sprzęt.

Bieżące informacje na temat działalności Rady Rodziców mogą Państwo znaleźć w szkole i przedszkolu na tablicy korkowej przy szatniach.

Zebranie RR odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. ( tj. środa) o godzinie 17:30.

RR zwraca się z ogromną prośbą aby na najbliższym zebraniu byli obecni przedstawiciele każdej z klas/grup (przynajmniej po jednej osobie)

Zapraszamy

 

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 22 stycznia (tj. poniedziałek)o godzinie 18:30.

Rada Rodziców zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia, również rodziców nie   będących członkami trójek klasowych.


Osoby, które zgłosiły się do upieczenia ciast na Jasełka, proszone są o przyniesienie ich według poniższego harmonogramu:

– wtorek (19.12) klasy 4,5,6,7 oraz zerówki

– środa (20.12) klasy 1,2,3 oraz trzy najmłodsze grupy przedszkolne

w godzinach porannych do kuchni znajdującej się za salą gimnastyczną lub do dyżurki pani Ireny. Jeżeli to możliwe, prosimy o przyniesienie pokrojonych ciast.

 


W dniach 4-6 grudnia uczniowie klas 1-3 SP nr 9 w Łące uczestniczyli w warsztatach dekorowania pierniczków i wykonywania pralin w Piekarni „u Brzęczka”

Radość dzieci była duża. Z zachwytem oglądały one, jak wygląda proces wyrabiania i pieczenia chleba. Następnie zaś uczniowie szkoły w Łące samodzielnie przygotowali czekoladowe praliny, tworząc za pomocą foremek wybrane przez siebie figurki. Talent artystyczny mogli oni zrealizować dekorując świątecznie pierniczki.

Wycieczka do Piekarni „u Brzęczka” spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem społeczności szkolnej w Łące. Dzieci, rodzice i grono pedagogiczne składają podziękowania Piekarni „u Brzęczka”.

Słodkich nadchodzących Świąt!

 

 Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy najbliższe wydarzenia organizowane przez Radę Rodziców związane ze sprzedażą fantów świątecznych:

 1. 10 grudnia – odpust w Łące – sprzedajemy od godz. 7 do 12.30 przy kościele.
 2. 11-18 grudnia – kiermasz w szkole przy głównym wejściu i od strony przedszkola.
 3. 16-17 grudnia – Jarmark  Bożonarodzeniowy na rynku w Pszczynie.
 4. 18-19-20 grudnia –  kiermasz na Jasełkach w szkole.

Zapraszamy chętnych do zaangażowania się przy sprzedaży na kiermaszach rodziców oraz uczniów starszych klas o zgłaszanie się do Heleny Górki (601 087 434, helena.gorka@qualidea.pl) lub Agnieszki Smolarczyk (666 500 020, ines02@poczta.onet.pl).


PROTOKÓŁ NR 5 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 20.11.2017 r.

W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności oraz Dyrektor ZSP, mgr Barbara Jastrzębska

Przebieg spotkania przedstawia się następująco:

 • Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła nowe informację dotyczące projektu KidSpeak który zmienił nazwę na International Education for Kids:
 1. Termin przyjazdu wolontariuszy: 12.02 – 04.03
 2. Czas trwania: 3 tygodnie
 3. Ilość wolontariuszy: 2
 4. Cena przystąpienia do projektu: 550 zł
 5. Więcej informacji na stronie: http://aiesec.pl/katowice/global-host-katowice/

RR obradowała na temat organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego:

 • Pani Dyrektor ZSP przedstawiła list nauczycielki świetlicy Pani Teresy Michny dotyczący propozycji terminów sprzedaży świątecznych fantów, która miałaby się odbyć od początku grudnia br. na korytarzach szkoły. Treść listu została omówiona przez wszystkich obecnych (treść listu jako załącznik do protokołu), w wyniku czego podjęto następujące decyzje:
 • RR zadecydowała, że zorganizuje Jarmark świąteczny jedynie podczas trwania jasełek szkolnych, które odbędą się dnia 19 grudnia br. (klasy 4-6) i 20 grudnia br. (klasy 1-3) na sali wielofuncyjnej – tak jak ustalano na poprzednim zebraniu w tych dniach jarmark świąteczny miałby miejsce w łączniku.
 • Następnie RR zadecydowała, że wystawi się ze sprzedażą fantów podczas jarmarku świątecznego na rynku pszczyńskim w dniach 16 i 17 grudnia br.
 • RR przypomina , że na jarmarku odbywającym się podczas jasełek sprzedawane będą ciasta ( jedno ciasto na grupę/klasę) oraz ozdoby świąteczne (ok 15 szt na grupę /klasę) które można przynosić do 30 listopada br. W związku z tym RR zwraca się z uprzejmą prośbą aby ciasta były przynoszone według poniższego harmonogramu:
 • Na dzień 19.12.2017 r. – po jednym cieście z klas 4,5,6,7 oraz z grup przedszkolnych „0“
 • Na dzień 20.12.2017 r. – po jednym cieście z klas 1, 2, 3 oraz z 3 grup młodszych przedszkolaków.
 • RR uprzejmie informuje, że termin zebrania w związku z pakowaniem fantów wyznaczony na dzień 30 listopada 2017 r. zostaje przesunięty z uwagi na to, że sala wielofunkcyjna w tym dniu będzie zajęta. Nowy termin zostanie ogłoszony na stronie  ZSP oraz obwieszczony w klasach i grupach. RR zaprasza wszystkich chętnych do pomocy.

 

Ustalenia RR dotyczące Mikołaja :

RR ostatecznie potwierdziła, że:

 • Dla dzieci szkolnych RR finansuje „mobilne planetarium“ w kwocie 8 zł od każdego dziecka, oraz słodycz od Mikołaja dla każdego dziecka.
 • Dla dzieci przedszkolnych RR sfinansuje paczuszkę od Mikołaja w kwocie ok 8-9 zł oraz dofinansuje „mobilne planetarium“ w kwocie 4 zł od dziecka (pozostałą część opłaty za planetarium tj. kwotę 4 zł pokrywają rodzice)

 

 • RR zapytała Panią dyrektor o aktualne i rzeczywiste potrzeby szkoły.

Pani dyrektor poprosiła , żeby  wziąć pod uwagę zakup tabletów do nauki programowania –  aktualnie pod tym kątem nauczyciele odbywają szkolenie. W chwili obecnej nasza szkoła nie ma odpowiedniego sprzętu do tego aby wiedza zdobyta przez nauczycieli była należycie przekazana uczniom, w związku z tym potrzebny jest właściwy sprzęt – a są nimi tablety. Jeżeli zakupimy sprzęt do nauki programowania to będzie on również wykorzystywany w kolejnych latach na lekcjach informatyki we wszystkich klasach.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2017/2018

Justyna Waliczek

 

 


PROTOKÓŁ NR 4 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 08.11.2017

 • W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności
 • Przebieg spotkania przedstawia się nastepująco:
 • RR pozytywnie zaopiniowała statut przedszkola na rok 2017/2018
 • Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła rozliczenie memoriału:

 

ROZLICZENIE MEMORIAŁU im. Alojzego Pławeckiego
21 października 2017
PRZYCHODY ROZCHODY
Sponsorzy przelew             50,00 zł Kwiaty, znicz, wody       181,47 zł
Sprzedaż           489,61 zł Składniki na kanapki (Lidl)         71,62 zł
Kubki, tacki, łyżeczki (Patentus)         65,24 zł
Napoje, paluszki         49,57 zł
Przychody razem         539,61 zł Rozchody razem      367,90 zł
Zysk        171,71 zł

 

 • Przewodnicząca RR przedstawiła postulat z skrzynki pocztowej który nastepnie został omówiony przez obecnych. (treść postulatu jako załącznik do protokołu)
 • Na dzień 08.11.2017 r na konto Rady Rodziców z tytułu dobrowolnych wpłat (50 zł) wpłynęło ok 4800zł.
 • Rada Rodziców debatowała nad organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego:
 • Jarmark miałby odbyć się ( jak co roku) podczas trwania jasełek szkolnych, które najprawdopodobniej odbędą sie 19 i 20 grudnia br. – w tych dniach jarmark świąteczny miałby miejsce w łączniku.
 • Jasełka odbędą się w tym roku szkolnym na sali wielofunkcyjnej
 • RR ustaliła , że na jarmarku sprzedawane będą ciasta ( jedno ciasto na grupę/klasę) oraz ozdoby świąteczne (min. 15 szt na grupę /klasę) które można przynieść do 30 listopada br.
 • Tak jak w ubiegłum roku RR prosi o podanie 3 osób na grupę /klasę, które zechciałyby pomóc przy jarmarku ( rozłożyć ozdoby i ciasta przed rozpoczęciem jarmarku, pomóc przy sprzedaży oraz przy sprzątaniu) Rodzice mogą podzielić się zadaniami między sobą : jedna osoba przychodzi przed jasełkami, inna sprzedaje, natomiast trzecia osoba pomaga przy sprzątaniu.
 • W dniu 30 listopada najprawdopodobniej o godzinie 17:30 (godzina jeszcze konkretnie nie zatwierdzona) na Sali wielofunkcyjnej przy szkole, odbędzie się spotkanie rodziców zaangażowanych w realizację jarmarku. (będą pakowane oraz wyceniane ozdoby oraz ustalimy ewentualny podział obowiązków).
 • Tak jak w ubiegłym roku chcielibyśmy prosić aby od początku grudnia br. na korytarzu szkolnym przy wyjściu ze szkoły dzieci szkolne na przerwach prowadziły jarmark świąteczny.
 • Kwota zebrana ze sprzedaży ciast i ozdób zostanie przekazana na konto RR
 • Na niniejszym zebraniu RR podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA  Nr 03/2017/18

RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE

z dnia 08.11.2017 r

W sprawie dofinansowania zakupu lektur do biblioteki szkolnej w kwocie 500 zł

W głosowaniu wzięło udział  9 z 17 uprawnionych do głosowania członków Rad Rodziców.

w tym:

głosów za 9

przeciwnych 0

wstrzymanych 0

Niniejszym Rada Rodziców przyjęła uchwałę na rok szkolny 2017/2018

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Agnieszka Smolarczyk

 Przewodnicząca RR

 • Następne zebranie RR – 20 listopada 2017 r. o godzinie 17:30.

RR zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia rodziców, również nie będących członkami trójek klasowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2017/2018

Justyna Waliczek


PROTOKÓŁ NR 3 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 09.10.2017 r.

 • W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności
 • Przebieg spotkania przedstawia się następująco:
 • Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła preliminarz wpływów i wydatków z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

PRELIMINARZ
WYDATKÓW Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Przewidywane wpływy Przewidywane wydatki
Środki pozostałe z roku szkolnego 2016/2017   21 798,32 zł Dofinansowanie wycieczek     3 630,00 zł
Składka na Komitet Rodzicielski     5 000,00 zł Dofinansowanie konkursów     1 400,00 zł
Sprzedaż na Memoriale        500,00 zł Transport     1 500,00 zł
Kiermasz świąteczny     2 500,00 zł Prezenty mikołajowe     4 356,00 zł
Piknik Rodzinny   12 500,00 zł Zakup książek     2 000,00 zł
Darowizna Carbo Asecura        300,00 zł Zakup sprzętu     1 600,00 zł
Wydatki związane z uroczystościami        300,00 zł
Memoriał        450,00 zł
Koszty bankowe        100,00 zł
Inne wydatki w ramach potrzeb     2 000,00 zł
Przewidywane wpływy razem:  42 598,32 zł Przewidywane wydatki razem:  17 336,00 zł
Przewidywany zysk:  25 262,32 zł

 

 • RR przyjęła preliminarz na rok 2017/2018
 • RR jednogłośnie zagłosowała za dofinansowaniem konkursu z języka angielskiego w kwocie 300 zł
 • RR jednogłośnie zagłosowała za dofinansowaniem konkursu „Kangur“ do kwoty 300 zł
 • RR analizowała prośbę Pani Dyrektor ZSP odnośnie sfinansowania  założenia w przedszkolu systemu ewidencji obecności, w związku z nowymi zasadami naliczania opłat za obecność i żywienie; system rejestracji ułatwiałby pracę i automatycznie sam naliczałby czas pobytu, a przy tym również ilość spożytych posiłków; koszt takiego przedsięwzięcia to ok 2000/3000 zł.                                                                                        RR jednogłośnie zagłosowała przeciwko sfinansowaniu zakupu urządzenia do Ewidencji obecności.
 • RR debatowała nad organizacją Dnia Św. Mikołaja                                      Pojawiły się różne propozycje, mianowicie:                                    Zaproponowano aby w Tym roku w ramach prezentu mikołajkowego zorganizować dla dzieci z klas od 1-7  przyjazd mobilnego planetarium. Natomiast dla przedszkolaków zrobić małe paczuszki.                      Piekarnia Brzęczek w Pszczynie w ramach prezentu mikołajkowego dla dzieci, zgodziła się zorganizować bezpłatne „Warsztaty cukiernicze wykonywania pralin“  (dotyczy to klas  1-3) . Jeżeli chodzi o starsze klasy padła również propozycja o dofinansowanie ewentualnego wyjścia do kina. Podczas tego tematu RR jednogłośnie zagłosowała za dofinansowaniem prezentów mikołajkowych dla wszystkich dzieci w kwocie równo po 8 zł na dziecko.
 • RR otrzymała informacje od Pani Dyrektor że w kwestii zakupu nagłośninia , po przeprowadzonych konsultacjach uda sie zmieścić w kwocie którą ZSP otrzymał z budżetu obywatelskiego.
 • Rada Rodziców jednogłośnie zadecydowała pokryć koszty pieczenia ciast na Dzień Nauczyciela. Do upieczenia ciast zgłosiły się dwie osoby.
 • Omawiano również kwestię podziękowań dla sponsorów – padła propozycja zrobienia kartek z wyrazami wdzięczności za wsparcie.
 • Na dzień 09.10.2017 r na konto Rady Rodziców z tytułu dobrowolnych wpłat (50 zł) wpłynęło ok 4000zł.
 • Rada Rodziców serdecznie zaprasza do brania udziału w programie „Wzorowa łazienka”                                                                              Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie naszej szkoły. W przedmiotowym projekcie nagrodą główną będzie wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont szkolnej łazienki. Aby wspomóc naszą szkołę o punkty Wystarczy wejść na https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/9968 i zagłosować na rysunki dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Pławeckiego w Łące, Fitelberga 1, jak również można zbierać paragony z zakupionym produktem z domestosa i wrzucać je do skrzynek umieszczonych  w sklepach oraz w szkole – wszystko jest na etapie realizacji.
 • Następne zebranie RR – 14 listopada 2017 r. o godzinie 17:30.
  RR zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia rodziców, również nie będących członkami trójek klasowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2017/2018

Justyna Waliczek

 


PROTOKÓŁ NR 1 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŁĄCE, 13.09.2017

 • W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności oraz Dyrektor ZSP, Pani Barbara Jastrzębska.
 • Od 1 września 2017 roku dyrektorem szkoły została Pani Barbara Jastrzębska, pan Grzegorz Świerkot został wicedyrektorem.
 • Przebieg spotkania przedstawia się następująco:
 • Podsumowanie wydatków i stanu konta RR za rok 2016/17:

 

Rozliczenie konta Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017
PRZYCHODY
bilans otwarcia  18 409,54 zł
komitet rodzicielski  5 120,00 zł
darowizna Carbo Asecura  250,00 zł
kiermasz świąteczny  2 877,00 zł
piknik rodzinny  12 764,52 zł
darowizna na koszulki na olimpiadę  500,00 zł
odsetki bankowe  131,78 zł
przychody razem:  40 052,84 zł
ROZCHODY
wycieczki 2015/2016  600,00 zł
mikołaj  4 673,98 zł
książki  1 729,76 zł
memoriał  250,00 zł
nagrody memoriał  191,50 zł
projektor  2 200,00 zł
transport  1 481,61 zł
konkurs j.angielskiego  300,00 zł
konkurs Kangur  342,00 zł
konkurs Kanapkowo-Sałatkowy  110,00 zł
uroczystości szkolne  768,65 zł
stroje do przedszkola  600,00 zł
dofinansowanie do wycieczek przedszkole  1 250,00 zł
dofinansowanie do wycieczek szkoła  1 880,00 zł
koszulki na olimpiadę dla przedszkola  1 165,03 zł
skrz na listy  32,48 zł
pieczątka  23,00 zł
prowizja banku  60,00 zł
podatek  25,05 zł
koszty kiermaszu świątecznego  96,50 zł
dofinansowanie dnia babci w przedszkolu  74,96 zł
dofinansowanie stypendiów szkolnych  400,00 zł
rozchody razem:  18 254,52 zł
stan konta na dzień 31.08.2017  21 798,32 zł

 

 • Wybór nowej RR wg statutu: wybór komisji skrutacyjnej (Zofia Wrona, Helena Górka), jawne wyłonienie kandydatów, jawne głosowanie (26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, uprawnionych do głosowania – 26 osób).

Wyniki wyborów do Rady Rodziców:

 • Agnieszka Smolarczyk („Zajączki“), przewodnicznąca, ines02@poczta.onet.pl
 • Grzegorz Kołeczko (III B, V), wiceprzewądniczący, gkoleczko@gmail.com
 • Aleksandra Budniok (IIIB, „Zajączki“), skarbnik, ab@fhupartner.pl
 • Justyna Waliczek („Zajączki“), sekretarz RR, waliczekk@gmail.com
 • Komisja rewizyjna: Edyta Drzyzga, Anita Gibas,
 • Wszystkie informacje z RR będą umieszczane na stronie szkoły, w zakładce Rada Rodziców, na tablicy umieszczonej po wejściu do szkoły i do przedszkola, na Facebooku na profilu Rada Rodziców.
 • Dyrektor będzie przekazywać protokół z RR nauczycielom.
 • RR jednogłoście zagłosowała za uczestnictwem naszej szkoły w programie Kids Speak. Polega on na tym, że w szkole przez 1 tydzień będzie 1osoba płynnie mówiąca po angielsku, osoba ta będzie prowadziły zajęcia z dziećmi. RR zapewnia nocleg i wyżywienie u chętnych rodzin. Udział w programie – 500 zł z konta RR.
 • RR jednogłośnie zagłosowała za zorganizowaniem podczas Memoriału im. A. Pławeckiego kilku stoisk sprzedażowych celem zebrania dodatkowej kwoty na RR, z której będą pokrywane wydatki na potrzeby szkolne. Oprócz stoiska z kawą i herbatą, stoiska będą obsługiwane przez młodzież z naszej szkoły.
 • RR prosi o zgłoszenie jakiegolwiek projektu, w którym społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowe i rodzice) mogliby wygrać pieniądze lub sprzęt bądź inne nagrody. W ubiegłym roku udało nam się wygrać sprzęt o wartości 5000 zł z Fundacji Orange (2 rzutniki, drukarka laserowa, ekran projekcyjny). Projekty można zgłaszać mailowo do przewodniczącej RR.
 • Dyrektor ZSP poruszyła kwestię nagłośnienia z budżetu obywatelskiego. 15 000 zł przeznaczonych na ten cel powinno być wydane do końca 2017 roku. Obecnie 2 oferty na nagłośnienie przewyższają tę kwotę. RR podjęła decyzję o konsultację ze specjalistami zajmującymi się nagłośnieniem, decyzja będzie podjęta po konsultacjach z tymi osobami. Osoba odpowiedzialna za konsultację – Monika Zakrajewska.
 • Dyrektor ZSP przekazała ofertę Funny Money Sprytni Rodzice na zakup książek z uzyskaniem zniżek. RR zapozna się z treścią oferty i podejmie decyzję na kolejnym zebraniu.
 • Rodzic z grupy 4-5-latków poruszył kwestię organizacji zajęć dla 5-latków. Sprawa w toku.
 • RR pozytywnie zaopiniowała dni wolne od zajęć dytaktycznych: 30 IV, 2 V, 4 V oraz 19 VI
 • Następne zebranie RR – 9 października 2017, 17.30. RR zaprasza wszystkich chętnych do przyjścia rodziców, również nie będących członkami trójek klasowych.
 • Osoby upoważnione w roku szkolnym 2017/2018 do składania podpisów na czekach i przelewach bankowych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie:  Agnieszka Smolarczyk-przewodnicząca Rady Rodziców, Aleksandra Budniok – skarbnik.
 • Składka na RR 50 zł.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2016/2017

Helena Górka