Projekty międzynarodowe

Projekt unijny „Przekraczając granice”

Dofinansowanie projektu z UE

wartość projektu 202 776,66 PLN

 

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 • szkolenia językowe dla uczniów i dla nauczycieli
 • szkolenia zagraniczne (Hiszpania) 11 nauczycieli w 5 grupach
 • wyjazd na jobshadowing – 4 nauczycieli do Hiszpanii, 4 nauczycieli do Finlandii
 • wyjazd 9 uczniów (wraz z 2 opiekunami) do szkoły w Hiszpanii
 • etwinning
 • spotkania nt. edukacji
 • podsumowanie projektu

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do Projektu

„Przekraczając granice” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-00014359

Termin rekrutacji 27 grudnia 2023 r – 12 stycznia 2024 r

 

Regulamin rekrutacji uczniów Regulamin Rekrutacji Uczniów

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów formularz zgłoszeniowy uczeń

Regulamin rekrutacji kadry pedagogicznej Regulamin Rekrutacji Nauczycieli

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli formularz-zgloszeniowy-kadra

PROJEKT ZA NAMI Z DUZYMI KORZYŚCIAMI

wiedza edukacja rozwój logo

PROJEKT UNIJNY

KREATYWNY NAUCZYCIEL – ZMOTYWOWANY UCZEŃ

 

Umowa nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101- 064535

 

Czas trwania projektu: (po aktualizacji związanych z Covid-19): 1.09.2019 – 31.08.2022

 

Uczestnicy projektu: nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące

 

Cele projektu: 

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników. Poprzez odbyte szkolenia językowe oraz metodyczne nauczyciele mieli podnieść poziom znajomości języka angielskiego, a dzięki kursom metodycznym mieli nauczyć się wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności podczas lekcji w szkole. Poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania wraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii miało wpłynąć na podniesienie jakości procesu dydaktycznego, zwiększyć atrakcyjność zajęć dla uczniów, pozytywnie wpłynąć na ich motywację do nauki.

Ważnym elementem projektu było również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków Zespołu. Poznanie oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych podczas lekcji oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych uczniów pochodzących ze środowiska wiejskiego miało sprzyjać pokonywaniu barier edukacyjnych, jakie zagrażają uczniom Zespołu. Zmotywowanie uczniów do nauki poprzez zwiększenie atrakcyjności i urozmaicenie zajęć miało zwiększyć szanse uczniów na sukces na następnych etapach nauki oraz podnieść prestiż szkoły w środowisku lokalnym.

 

Mobilności kadry uczącej:

szkolenia językowe:

Malta 13 – 17 stycznia 2020 r. 

Szkolenie metodyczne:

Grecja 23 – 27 sierpnia 2021 r.

Grecja 1 – 5 listopada 2021 r. 

Włochy 14 – 18 luty 2022 r 

Uczestnicy mobilności: 

 • Adam Anna (Malta, Włochy)
 • Bielecka-Witek Renata (Malta, Włochy)
 • Czarska Ewa (Malta, Włochy)
 • Grelowska Barbara (Włochy)
 • Jacek Iwona (Malta)
 • Jastrzębska Barbara (Malta, Grecja)
 • Jastrzębska Dorota (Malta, Grecja)
 • Kuś Anna (Malta, Włochy)
 • Krawieczek Teresa (Malta, Włochy)
 • Piekarczyk Magdalena (Grecja)
 • Pistelok Karina (Malta, Włochy)
 • Pustelnik Gabriela (Malta, Włochy)
 • Smolarz Kinga (Malta, Włochy)
 • Smołka Anna (Malta, Grecja)
 • Stawicka Renata (Malta)
 • Świerkot Grzegorz (Malta, Grecja)
 • Świerkot Alina (Malta, Włochy)

Artykuły na stronie

http://www.zsp-laka.edu.pl/w-szkole/miedzynarodowe-szkolenie-kadry/