Aktywna tablica

Aktywna Tablica to program rządowy, który zakłada doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia multimedialne.

 

Nasza szkoła wzięła udział w Programie Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Aktywna tablica”. (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html).

Program ten ma za zadanie rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów    i nauczycieli   w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

 

W ramach programu szkoła została wyposażona w dwa monitory interaktywne oraz tablicę multimedialną.

 

Realizacja Programu z pewnością uatrakcyjni przebieg zajęć lekcyjnych. Uczniowie będą mieli dostęp do bogatych zasobów internetowych, będą mogli wykonywać różnorodne ćwiczenia interaktywne na platformach edukacyjnych, a także oglądać przygotowane przez nauczycieli prezentacje. Technologia informacyjno-komunikacyjna będzie sprzyjać aktywności uczniów, którzy bardzo chętnie wykorzystują dostępne narzędzia. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W ramach współpracy w dniu 6 stycznia została powołana Międzyszkolna Sieć TIK, w skład której weszły:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie,
  • Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. J. Twardowskiego w Pszczynie,
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławeckiego w Łące.

20 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie e-koordynatorów dotyczące omówienia zasad działania Międzyszkolnej Sieci TIK oraz wyznaczenia zadań do realizacji.

Następne spotkania odbędą się:

  • 13 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie,
  • 3 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. J. Twardowskiego w Pszczynie.

4 czerwca 2018r. Pani Elżbieta Tomczykiewicz – nauczyciel informatyki – otrzymała zaświadczenie     o uczestnictwie w Sieci Współpracy i Samokształcenia „Aktywna Tablica” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Przykłady dobrych praktyk – propozycje materiałów samokształceniowych:

Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:

Przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK:

Zwierzęta żyjące w Afryce. (PDF)

Nim wiosna zawita.(PDF)

Szkielet człowieka(PDF)

Manewry drogowe