AKTYWNA TABLICA 

AKTYWNA TABLICA

Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach. W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy w ramach projektu 35 000 zł w ramach rządowego wsparcia, a kwotę 8750 zł jako wkład własny otrzymaliśmy od naszego Organu Prowadzącego Gminy Pszczyna.

Wybrane pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z laptopami zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co pozwoli im korzystać z możliwości z zastosowania TIK w edukacji. Pomoce zaspokajają potrzeby różnych terapii, laptopy są niezbędne do ich działania. Zakupione pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pomoce multimedialne będą wykorzystane w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, hybrydowej, na zajęciach indywidualnych i grupowych. Wykorzystanie w szkole na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

https://www.zsp-laka.edu.pl/w-szkole/aktywna-tablica/

AKTYWNA TABLICA