ABLOLWENT ROKU – regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU

„ABSOLWENT ROKU”

Szkoły Podstawowej im. Alojzego Pławeckiego w Łące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące

 

 WSTĘP

Ideą przyznawania tytułu „Absolwent Roku” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie najwyższych wyników w nauce, sporcie oraz innej działalności i aktywności na terenie szkoły i poza nią. Postawa ucznia oceniana jest za okres całego cyklu nauczania.

Wyróżnienie ucznia jest formą docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

Możliwość otrzymania tak zaszczytnego tytułu powinna motywować uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz motywować do aktywności społecznej.

Dowiedz się więcej