PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Covid- 19

W Zespole Szkono-Przedszkolnym w Łące wprowadza się Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników ZSP w Łące oraz rodziców/opiekunów dzieci oraz dzieci uczęszczających do tej placówki.  

PROCEDURY

Załączniki do wypełnienia przez rodziców, którzy w okresie wzmożonego reżimu senitarnego (po otwarciu placówek), posyłają dziecko:

  • na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu
  • ma zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole (klasy 1- 3)
  • na konsultacje w szkole

oświadczenie

deklaracja

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA na czas egzaminu ósmoklasisty E8

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łace wprowadza się Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 na czas egzaminu ósmoklasisty, dotyczące wszystkich pracowników ZSP w Łące oraz uczniów klasy ósmej biorących udział w egzaminie ósmoklasisty 

PROCEDURY E8

W danym okresie obowiązują również ogólne    PROCEDURY       na czas pobytu dziecka w placówce.

Przed pierwszym  egzaminem rodzic / opiekun zobowiązany jest wypełnić  deklarację oraz oświadczenie:

Druk do pobrania: formularz

 

Wielkość czcionki
Kontrast