Numer konta

RADA RODZICÓW
Dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące można dokonywać na numer konta:
25 8448 0004 0037 9122 3000 0001
W tytule proszę wpisać dane dziecka: imię, nazwisko, klasa/grupa oraz dane rodzeństwa uczęszczającego do ZSP w Łące.