REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem świetlicy szkolnej.

W czasie obowiązywania „Procedur Bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące w okresie pandemii COVID-19” uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie, przynoszą ze sobą „Kartę zgłoszenia do świetlicy”.

Osoby odbierające dziecko ze świetlicy są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Od 3 września wejście do świetlicy od tyłu sali wielofunkcyjnej, od strony boiska.

Regulamin świetlicy 2020

ŚWIETLICA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do świetlicy w nowym roku szkolnym zapraszamy do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

Planujemy czas pracy świetlicy od poniedziałku do czwartku 6.45 – 16.30, w piątek 6.45 – 16.00.

W przypadku  potrzeby objęcia dziecka opieką w innych godzinach należy zaznaczyć to na karcie.

Karty zgłoszenia  przyjmujemy do 9 września – dotyczy to również osób korzystających ze świetlicy w okresie zimowym.

Można je składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wielkość czcionki
Kontrast