KARTY ZGŁOSZEŃ / UPOWAŻNIENIA

Poniżej karty zgłoszeń na obiady, na świetlicę szkolną; upoważnienia do odbioru…

SZKOŁA

W roku szkolnym ŚWIETLICA szkolna pracuje w godzinach 6.45 – 16.30. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio u wychowawców świetlicy wypełniając KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ

Zachęcamy do skorzystania ze STOŁÓWKI szkolnej. Obiad w stołówce szkolnej  kosztuje 4,00 zł. Obiady zaczynamy od 5 września (zgłoszenia do 2 września) DEKLARACJA STOŁÓWKA

Dla Rodziców dzieci do lat 7 UPOWAŻNIENIE do odbioru dziecka ze szkoły

PRZEDSZKOLE

Każdy Rodzic dziecka korzystającego z naszego przedszkola zobowiązany jest do złożenia deklaracji wraz z upoważnieniem do odbioru dziecka:

DEKLARACJA KORZYST. Z WYCH. PRZEDSZKOLNEGO

UPOWAŻNIENIE do odbioru dziecka z przedszkola

 

Wszystkie nowe dzieci naszego Zespołu muszą mieć wypełnioną zgodę na tzw. wizerunek

ZGODA NA WIZERUNEK

 

Uczestnictwo w zajęciach religii:

Dzieci uczęszczające do grup Motylki i Pszczółki – DEKLARACJA RELIGIA zerówka

Dzieci szkolne (nowe w naszej skole): DEKLARACJA RELIGIA szkoła