ZIELONA PRACOWNIA OFICJALNIE OTWARTA

 

We wtorek, 21 listopada 2023 roku została oficjalnie otwarta „Zielona pracownia”. W tym doniosłym dla nas wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście, w tym zastępca burmistrza Magdalena Czarnecka, dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Katarzyna Gabryś, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Żemła, a także przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tradycyjnie otwarciu towarzyszyło przecięcie wstęgi, przez inicjatorkę i koordynatorkę projektu dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Barbarę Jastrzębską. Nie lada przeżyciem było dla uczniów klasy 5b uczestniczenie w pokazowych zajęciach, które także uświetniły to wydarzenie.

 

Koszty związane z przygotowaniem pracowni wyniosły 60 000,00 zł; w tym ze środków WFOŚiGW – 48 000,00 zł oraz środków z nagrody przyznanej w ramach konkursu Zielona Pracownia – Projekt 2023 – 12 000,00 zł przekazane przez Urząd Miasta Pszczyna.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tego projektu.