Zawody sportowe – ,,Gry i zabawy”

19 marca w SP w Czarkowie zostały rozegrane ,,Gry i zabawy” – zawody sportowe. 

Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły – z Łąki, Czarkowa, Studzionki i Poręby. Na samym początku swoje zmagania rozpoczęli uczniowie klas drugich, następnie przypadła kolej na klasy trzecie, a na koniec klas czwartych. Wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane i walka była zaciekła do samego końca. Nasi uczniowie dali z siebie wszystko.

Najważniejszym celem zawodów było:

  • wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej;
  • wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego;
  • edukacja poprzez zabawę;
  • przestrzeganie zasad ,,fair – play”;
  • integracja środowiska internackiego poprzez wspólna zabawę i rywalizację sportową;
  • propagowanie różnych form aktywności ruchowej;
  • rewalidacja poprzez aktywność sportową.

Wyniki: 

klasy II – IV miejsce

klasy III – IV miejsce

klasy IV – II miejsce

Była to dobra zabawa ! Za rok także spróbujemy swoich sił 🙂

Dziękujemy również Radzie Rodziców, która zasponsorowała autokar, którym mogliśmy dojechać bezpiecznie na miejsce.