Zajęcia pozalekcyjne- wyjazd na kręgielnię

Bowling Chacharnia

W czwartek 18 stycznia 2024 roku udało nam się zorganizować kolejny wyjazd pozalekcyjny dla chętnych uczniów naszej szkoły, tym razem na kręgle. W wyjeździe uczestniczyło trzydzieścioro pięcioro uczniów z klas 4-5.

Uczniowie mieli szansę doskonalić umiejętność gry w kręgle i zacieśnić relacje koleżeńskie.