Z wizytą w Auschwitz – Birkenau

W dniu 22 maja 2024 klasa 8  naszej szkoły odbyła wycieczkę do Muzeum Auschwitz – Birkenau – niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w latach  1940–1945.

Jest to jedno z najważniejszych miejsc pamięci w Polsce, które w całości poświęcone jest pamięci ofiar nazistów, które zginęły na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau w 1947 roku utworzono Muzeum Państwowe, upamiętniające tę tragedię. Dzisiejsze Miejsce Pamięci to m.in. zbiory, archiwa oraz ośrodek naukowy.

KL Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Życie straciło tu ponad 1 mln więźniów Oświęcimia. Uczniowie mieli okazję zobaczyć znaczną część obiektów byłych obozów Auschwitz oraz Birkenau. Podczas wizyty w muzeum Auschwitz oglądali baraki więźniarskie, rampę wyładowczą, ruiny komór gazowych i krematoriów. Do jednego z ważniejszych elementów obozu zaliczyć można bramę, na której widnieje napis „Arbeit macht frei” (Praca Czyni Wolnym), przez którą młodzież weszła  na teren muzeum. Dawny obóz koncentracyjny Auschwitz stanowi niezwykle ważne dla całej ludzkości miejsce pamięci ofiar ludobójczej polityki nazistów w czasie II wojny światowej.

Państwowe muzeum Auschwitz Birkenau przedstawia tragiczną historię zagłady Polaków, Żydów, Romów, Serbów, Rosjan ,  a także przedstawicieli innych nacji. Na terenie muzeum znajduje się Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu, który upamiętnia ofiary, które zginęły w obozie Auschwitz oraz Auschwitz Birkenau.

W muzeum Auschwitz Birkenau uczniowie oglądali również wystawę która zawiera przedmioty codziennego użytku, przywiezione przez więźniów obozu: fotografie pochodzące  z byłego obozu, kopie dokumentów, wykorzystane są w niej eksponaty historyczne między innymi: ubrania więźniarskie, prycze , okulary, naczynia, buty, walizki  – rzeczy odebrane deportowanym Żydom.