Wspólne czytanie „Dziadów”

W miniony czwartek (09 listopada) po lekcjach uczniowie klasy 7b wraz z nauczycielką języka polskiego spotkali się, by wspólnie przeczytać i interpretować II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza.

 

Lekturę poprzedziły wystąpienia uczennic, Martyny i Mai, które przedstawiły kolegom i koleżankom sylwetkę wieszcza oraz tradycje związane z ludowym obrzędem dziadów. Po krótkim wstępie przystąpiliśmy do wspólnego odczytania tekstu dramatu z podziałem na role. Blask świec i zgaszone światła tworzyły niezwykły nastrój tajemniczości, potęgowany wypowiedziami chóru, w rolę którego wcielili się wszyscy uczestnicy spotkania.

Młodzież z wielkim zaangażowaniem oddała się zarówno czytaniu dzieła Mickiewicza, jak i dyskusjom podyktowanym omawianą problematyką utworu. Okazało się, że tekst napisany 200 lat temu ma ponadczasowy charakter i skłania do refleksji również dzisiaj. Czas ten upłynął nam w miłej atmosferze, a mina uczniów, kiedy książka dobiegła końca, a chcieliby jeszcze czytać, bezcenna.