WIOSENNE PRACE W OGRODZIE

„Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze,

Żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie.

Czerwieniata wiewiórka skacze po sośninie,

Żółty motyl się chwieje na złotawym koprze…..”

„Taka cisza w ogrodzie”   

Bolesław Leśmian

Klasa 3a bardzo chętnie włączyła się w prace ogrodnicze. Dzieci same sadziły kwiaty i siały zioła w naszej EKOpracowni pod chmurką. Podczas zajęć dzieci poszerzały wiadomości na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin, a także uczyły się odpowiedzialności za ich pielęgnację.