SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego.

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego
  • kształtowanie umiejętności językowych
  • kształtowanie kreatywnych i zaangażowanych postaw uczniów
  • podniesienie świadomości językowej u uczniów
  • rozwijanie wrażliwości międzykulturowej.

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: klasy IV, klasy V–VI oraz klasy VII-VIII.
  2. Temat konkursu: CHRISTMAS. Wymagane struktury leksykalne obejmują: tradycje i obyczaje świąteczne w Polsce oraz krajach anglojęzycznych, potrawy świąteczne, ozdoby i prezenty, składanie życzeń, a także zagadnienia gramatyczne z zakresu szkoły podstawowej dla klas IV-VIII.
  3. Konkurs ma formę jednorazowego testu trwającego 45 minut i składa się z czterech części: czytanie ze zrozumieniem, test leksykalny, test gramatyczny i komunikacja.
  4. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 22 grudnia 2023r.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 8 grudnia u p. Kariny Pistelok.

Anna Adam i Karina Pistelok