Spotkanie samorządowe

W dniu 13 .06.2024 r. w naszej placówce odbyło się spotkanie młodzieży klas 7 i 8 z panem Marianem Szwarcem – byłym radnym oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedla Stara Wieś w Pszczynie.

Pan Marian Szwarc gościł w ramach przedmiotu – wiedza o społeczeństwie.

Spotkanie trwało 2 godziny. Prelekcja dotyczyła sposobu działania poszczególnych struktur samorządowych na szczeblu gminnym oraz powiatowym: sposobu powoływania władz, zadań własnych i zleconych gminy, inwestycji w gminie Pszczyna itp.

Gość podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem życiowym i zachęcał do szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.

Spotkanie było bardzo udane.