POMOCE DYDAKTYCZNE

Rada Rodziców w tym roku wsparła finansowo zakup pomocy dydaktycznych dedykowanych dla dzieci z dysfunkcją narządku wzroku. Są to przede wszystkim książki przeznaczone do usprawniania pamięci i percepcji wzrokowej, a także wszelkiego rodzaju gry edukacyjne, układanki, memory.

Wsparcie szkoły ze strony rodziców jest nieocenione i znacząco usprawnia pracę w szkole.

DZIĘKUJEMY !