Konkurs religijny pt.: „Czarna Madonna” :)

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 🙂

w związku z miesiącem majem, poświęconym w Kościele w sposób szczególny Matce Bożej, ogłaszamy konkurs dla klas I-VIII pt. „Czarna Madonna”. Polega on na ozdobieniu w dowolny sposób szat Maryi i Jezusa. Dopuszcza się możliwość pomocy ze strony Rodziców. Szablon (A4) jest załączony do tego wpisu, a także do wiadomości wysłanej do Państwa przez dziennik elektroniczny oraz jest też do pobrania u nauczycieli religii. Prace muszą być podpisane i oddane w terminie do: 24.05.2024 r.

Czarna Madonna

D. Jastrzębska

L. Kubis