KONKURS PLASTYCZNY „Wakacje Moich Marzeń”

Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku szkolnym konkursie, który polega na  pokazaniu w sposób plastyczny pożądanych przez uczniów form wakacyjnego wypoczynku.

UCZESTNICY

– klasy I-III

CELE KONKURSU

– poznanie gustów i potrzeb w zakresie spędzania wolnego czasu w okresie wakacji,

– popularyzacja wiedzy o rodzajach aktywnego wypoczynku,

– zainteresowanie Rodziców i Opiekunów potrzebami dzieci,

– prezentowanie możliwości twórczych,

WARUNKI UCZESTNICTWA

– Format pracy:  płaska A4

– Technika: Rysunek lub malarstwo (kredki, pastele, farby)

TERMIN

Prace należy oddać w terminie od 3.06 – 14.06.2024 r. wychowawcy lub u organizatora.

NAGRODY

Każdy uczestnik otrzyma dyplom, przyznane zostaną także nagrody za miejsca I – III oraz wyróżnienia.

ORGANIZATORZY

Magdalena Kozarowska

Magdalena Piekarczyk