KONKURS NA PREZENTACJĘ matematyczną

POPP ZAPRASZA

do udziału w 11 edycji Powiatowego Konkursu  „Prezentacja multimedialna/film z matematyki”

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

w osobie pani Sabiny Hankus.

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży.
 2. Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
 3. Wdrażanie do wykorzystania technologii komputerowej w nauczaniu matematyki.
 4. Mobilizacja młodzieży do twórczego myślenia i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

 

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej powiatu pszczyńskiego.
 2. Każda uczestnik może zgłosić jedną prezentację multimedialną lub jeden film.
 3. Prezentację multimedialną lub film uczeń przygotowuje samodzielnie, ewentualnie pod opieką wybranego nauczyciela.
 4. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 5. Prezentacja powinna zawierać 15-20 slajdów.
 6. Film powinien trwać minimum 3 minuty.
 7. Prezentacje należy przesłać na adres: nauczyciel@gmail.com

(jako załącznik w mailu do 25MB lub jeśli jest większy to przy pomocy chmury Google, wetransfer, fromsmash)

 1. Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2024 r.
 2. Prezentacja/film powinny zawierać:
  1. stronę tytułową
  2. imię i nazwisko autora
  3. klasę i nazwę szkoły, której jest uczniem
 3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 4. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 5. Oświadczenia autora  OŚWIADCZENIE  należy złożyć (lub przesłać pocztą) w biurze POPP w Pszczynie (ul.3 Maja 7) lub w sekretariacie szkoły: Powiatowy Zespół Szkół nr 1,Poniatowskiego 2, 43-200 Pszczyna, z dopiskiem „Konkurs – Sabina Hankus”.

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI/FILMU:

– zgodność z tematem

– dobór, układ oraz poprawność merytoryczna przygotowanych materiałów

– bogactwo zastosowanych form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje, …)

-ogólny wyraz artystyczny

 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej POPP w Pszczynie
 • W razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt: nauczyciel@gmail.com

 

Przykładowa tematyka prezentacji/filmu:

 

 1. „Matematyka w moich pasjach.”
 2. „Matematyka wokół nas.”
 3. „Matematyka w moim przyszłym zawodzie.”
 4. „Matematyka w grach (komputerowych, towarzyskich itp.)”
 5. „Czy matematyką można bawić się?”
 6. „Rebusy i łamigłówki matematyczne.”
 7. „Czy warto uczyć się matematyki?”
 8. „Matematyka – nudna teoria czy przydatna praktyka?”
 9. „Statystyka w praktyce.”
 10. „Karty, ruletki inne gry-jak dobrać strategię o największym prawdopodobieństwie wygranej?”
 11. „Z matematyką przez życie.”
 12. „Matematyka na wakacjach.”
 13. Samodzielnie zaproponowany temat dotyczący zagadnień matematycznych.

 

 

Adres mailowy placówki: biuro@popppszczyna.pl

Adres do korespondencji:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul.3 Maja 7 43-200 Pszczyna