KONKURS LITERACKI „WIERSZ O WIOŚNIE”


Wiosna to symbol odradzającego się na nowo życia. Przyroda budzi się, aby przywitać nas tysiącem barw i zapachów. Ciekawe jesteśmy jak Wy postrzegacie tę porę roku. W tym konkursie możecie popisać się swoimi umiejętnościami literackimi. Należy po prostu napisać wiersz lub rymowankę  o wiośnie i ją zilustrować w postaci rysunku.

 

 

Regulamin poniżej:

Cele konkursu:

– Zachęcanie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości.

– Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości.

– Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.

– Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

– Rozwijanie wyobraźni twórczej, odkrywanie talentów literackich.

Zasady konkursu:

–  Napisanie krótkiego wiersza lub rymowanki o wiośnie – można napisać odręcznie (czytelnie) lub wykorzystać w tym celu technikę komputerową.

– Samodzielna praca  – wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs – musi to być własna twórczość.

– Forma i długość wiersza jest dowolna – jednak nie dłuższa niż 2 zwrotki 4 wersowe.

– Do utworu należy wykonać ilustrację – rysunek wykonany kredkami lub mazakami.

– Format pracy – A4 (wiersz+  ilustracja) – prosimy o włożenie kartki do koszulki.

– Prace należy na odwrocie podpisać (imię i nazwisko ucznia, klasa).

– Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasa 1, klasa 2, klasa 3.

– Termin wykonania pracy i dostarczenia jej do szkoły – 15 marca 2024 roku u organizatora lub w sekretariacie.

– Prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły, przygotowana zostanie wystawa prac na korytarzu.

– Prace na konkurs nie będą zwracane – powstanie z nich książka – własność szkoły, wykorzystywana podczas zajęć czytelniczych.

Kryteria oceny:

– Oryginalność w ujęciu tematu.

– Język i ortografia.

– Bogactwo środków poetyckich.

– Kompozycja wiersza.

– Ogólna estetyka pracy.

Nagrody:

Dla zwycięzców i osób wyróżnionych w  konkursie przewidziano nagrody.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

Organizator: Magdalena Kozarowska, Magdalena Piekarczyk