EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Podstawowe informacje na temat sposobu i warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku
szkolnym 2023/2024

Terminarz oraz czas trwania egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni:
14 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
15 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
16 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut.

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut, matematyka do 150 minut, j. obcy – do 135 minut.

Termin ogłaszania wyników – 3 lipca 2024 r.
Termin wydawania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 6 lipca 2024 r.

 Przybory na egzaminie-  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie:

  • długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem przeznaczony do zapisywania rozwiązań/odpowiedzi.
  • na egzaminie z matematyki uczeń powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.