DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

Dzień Czystego Powietrza na stałe już wpisał się w kalendarz roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łące.

W tym dniu nie tylko wyjaśnialiśmy przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcaliśmy do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależy nasze zdrowie i stan środowiska. Dlatego też starano się uświadomić, jak ważne i nierozerwalnie związane z tym zagadnieniem są nasze codzienne zachowania w domu i szkole, zwłaszcza te dotyczące recyklingu i segregacji odpadów.

29 listopada przeprowadzono kilka działań związanych z tymi zagadnieniami:

  • na korytarzach wyświetlana była prezentacja „Zanieczyszczenia powietrza i segregacja odpadów”,
  • zorganizowana została 3-dniowa zbiórka baterii,
  • przygotowano ekologiczną fotobudkę,
  • odbył się apel, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas
  • na pierwszym piętrze przygotowano gazetkę na temat segregacji odpadów.

Za organizację tego dnia odpowiedzialne były panie Elżbieta Tomczykiewicz i Teresa Krawieczek.