ALEJA LIPOWA

 

…Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!

Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,

Choć się najwysszej wzbije, a proste promienie

Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie…

Już Jan Kochanowski wyrażał zachwyt nad tym pięknym drzewem, poświęcając mu jedną ze swych najbardziej znanych fraszek. Utwór o lipie przetrwał do dziś, ale lipy znikają z naszego krajobrazu. Postanowiliśmy to zmienić i stworzyliśmy alejkę lipową w pobliżu szkoły. 25 marca zasadziliśmy 10 lip drobnolistnych. W sadzenie najbardziej zaangażowani byli uczniowie klasy 8. Deszcz sadzonki pięknie podlał, więc drzewa już mają liście oraz pięknie się rozwijają.

Za sadzonki drzew dziękujemy Zakładowi Zieleni Miejskiej w Pszczynie.