AKTYWNA TABLICA

Nasza szkoła wzięła udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach dofinansowania przewidzianego w programie Aktywna Tablica, mogliśmy nabyć pomoce dydaktyczne oraz narzędzia terapeutyczne określone w rozporządzeniu, które obejmują:

  • Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne,
  • Narzędzia wspomagające komunikację,
  • Pomoce dla uczniów korzystających z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC),
  • Pomoce dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu zaawansowania,
  • Narzędzia wspierające edukację uczniów.

Nasza placówka uzyskała z rządowego programu 35 000 zł. a Gmina Pszczyna dofinansowała 8750 zł. W sumie uzyskaliśmy 43 750 zł.