GÓRNICY W PRZEDSZKOLU

Z okazji Barbórki w naszym przedszkolu gościliśmy górników, aby poszerzyć wiadomości dzieci na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy.

Z tej okazji dzieci przygotowały dla górników krótki program artystyczny. Nasi goście przybyli do przedszkola w pełnym galowym umundurowaniu. Przedszkolaki miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej oraz galowym mundurom naszych gości. Górnik wytłumaczył dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Przedszkolaki chętnie słuchały opowieści przybyłych gości. Na zakończenie spotkania przedszkolaki wręczyły gościom laurki z podziękowaniami. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.