Bezpieczne przedszkole

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Co jest gwarancją bezpieczeństwa w naszym przedszkolu?

Na straży bezpieczeństwa stoją pracownicy przedszkola, a przede wszystkim kadra pedagogiczna. To jej głównym zadaniem jest stwarzanie warunków bezpiecznych w danej grupie wiekowej. Każdy nauczyciel musi mieć i ma na uwadze dobro Dziecka. Bezpieczeństwo to także, praca dyrektora, który dba o pozytywną atmosferę opartą na współpracy i współdziałaniu. Praca oparta na takich warunkach ma rację bytu, przedszkole może się rozwijać, dając radość Dzieciom. Może kształtować i wychowywać jednostkę a także korzystnie wpływać na rozwój Dziecka. Bezpieczeństwo to współpraca z rodzicami. Dzieci mogą odbierać tylko osoby wskazane przez rodziców w „Upoważnieniu”. Wychowawcy dbają o płynny przekaz informacji. Rodzic odbierając Dziecko, zawsze dostanie wiadomość zwrotną z pobytu swojej pociechy.

 Reasumując, bezpieczeństwo naszej placówki opiera się na:

  • wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej,
  • monitoringu,
  • współpracy z rodzicami,
  • przyjaznej atmosferze,
  • sprawnej pracy dyrektora.