EKOPRACOWNIA

EKOPRACOWNIA

Konkurs ”Ekopracownia pod chmurką” organizowany przez WFOŚiGW w Katowicach. Skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

Nasz wniosek zyskał aprobatę komisji. W związku z czym, przy budynku naszego Zespołu powstanie “Zielona Klasa” dzięki pozyskanym w konkursie pieniężną w kwocie 70 000 zł i dopłacie z budżetu Gminy (17 500 zł).