Kierownictwo

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr inż.  Barbara Jastrzębska
Nauczyciel dyplomowany –   kształceniem dzieci i młodzieży zajmuje się od   roku   1995, od 1 września 2017 dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące.

Absolwentka:

  • Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Matematyczno-Fizycznym o specjalności matematyka stosowana;
  • Studium Pedagogicznego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
  • Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Pedagogika Specjalna w Zakresie Profilaktyki i Resocjalizacji;
  • Studiów Podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach – podstawy informatyki w szkołach;
  • Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Krakowie (protetyk słuchu);
  • Studiów Podyplomowych na kierunku surdopedagogika (nauczanie i wychowanie osób głuchych i niedosłyszących)
  • Kursu kwalifikacyjnego: Organizacja i zarządzanie oświatą przeprowadzonego przez RODN „WOM” Bielsko Biała;’

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr  Ewa Pinocy