O szkole

Pierwsi nauczyciele rozpoczęli pracę w Łące w okresie reformacji, kiedy to pastor Ludwik Molenda założył w tej miejscowości szkołę parafialną pod koniec XVI wieku. Pierwsza, elementarna szkoła powstała w Łące w pierwszej połowie XVIII w. na bazie szkoły parafialnej. Był to niewielki budynek drewniany, w którym oprócz sali lekcyjnej było mieszkanie dla nauczyciela.

Pod koniec XIX wieku coraz częściej zwracano uwagę na konieczność budowy nowej szkoły. W marcu 1893r. Urząd Gminny, Rada Kościelna i Szkolna postanowiły zrealizować tę potrzebę. Nowo otwarta szkoła usytuowana była w miejscu dawnej z początków XIXw., posiadała cztery pomieszczenia klasowe. Do szkoły, od strony południowej przylegała drewniana przybudówka tzw. „organistówka”.

Na początku XX wieku okazało się, że istniejąca szkoła była w dalszym ciągu zbyt mała, aby pomieścić wszystkie dzieci. Władze szkolne oraz miejscowe władze gminne postanowiły wybudować nową szkołę, która razem z funkcjonującą już „starą” szkołą poprawi warunki nauczania w Łące. Rozpoczęto intensywne przygotowania i bardzo szybko, bo od czerwca do listopada 1913r. została zbudowana nowa szkoła.

Problem braku odpowiedniej bazy dla nauczania wychowania fizycznego rozwiązany został z chwilą otwarcia 27 września 1997r. sali gimnastycznej. Sala znajduje się w dużym, nowym budynku, który pełni nie tylko funkcje sportowe. Pierwsze wykopy pod ten budynek wykonano w listopadzie 1994r. 12 marca 1995r. po uroczystej mszy św. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Metropolita Górnośląski Damian Zimoń przybył na plac budowy i wmurował akt erekcyjny oraz pobłogosławił wznoszony obiekt. W uroczystości brali udział także: burmistrz Pszczyny Henryk Krzyżowski i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Chrószcz.

We wrześniu 2001r. rozpoczęto prace przy nowej inwestycji. W pierwszym etapie w ciągu najbliższego roku powstał łącznik, czyli budowla łącząca wybudowaną w 1997r. salę gimnastyczną z nową szkołą, która miała zostać oddana do użytku 1 września 2005r.

18 września 2001r. miało miejsce uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego. Od 1 września 2005r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku szkoły.