Moja mała ojczyzna

W 2021 r. złożyliśmy wniosek do projektu „Moja mała ojczyzna” Fundacji BGK.
Projekt ten ma na celu zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz zachęcanie do dbania o tradycję i historię Łąki.
W ramach tego projektu zostanie zmodernizowany ogólnodostępny plac zabaw poprzez wymianę i naprawę urządzeń oraz nasadzenie drzew. Na ogrodzeniu placu zabaw pojawia się plansze nawiązujące do historii sołectwa Łąka.
W tym projekcie ZSP będzie współpracował ze społecznością lokalna, w tym z Radą Rodziców oraz Radą Sołecką.