INSTA.LING

Nasza szkoła bierze udział w programie do nauki ortografii i języka angielskiego Insta.Ling. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.instaling.pl

 

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W PROGRAMIE INSTA.LING
Insta.Ling to program do skutecznej nauki słówek oraz polskiej ortografii. Uczniowie dzięki systematycznej pracy mogą zarówno lepiej i sprawniej opanować materiał, jak i zdobyć lepsze oceny. Program daje rodzicom możliwość wglądu do raportów o systematyczności pracy i postępach dziecka. Dzięki temu nie tylko mogą śledzić efekty nauki, lecz również aktywnie włączyć się w motywowanie dziecka do systematycznej pracy.
Dziecko rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym dziecko dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo można posłuchać wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut, dzięki czemu unika się monotonii i znużenia dziecka.
Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności indywidualnie do ucznia. Dzięki temu z jednej strony dziecko nie traci czasu na słówka, które już dobrze zna, a z drugiej poziom trudności nie jest zawyżony.

System oceny Insta.Ling składa się z dwóch elementów – oceny tygodniowej i oceny miesięcznej.
Ocena tygodniowa
Cotygodniowe oceny Insta.Ling są wystawiane na koniec każdego tygodnia według następujących kryteriów:
– ocena 1 – 1 dzień pracy lub brak pracy w ciągu tygodnia
– ocena 2 – 2 dni pracy w ciągu tygodnia
– ocena 3 – 3 dni pracy w ciągu tygodnia
– ocena 4 – 4 dni pracy w ciągu tygodnia
– ocena 5 – 5 lub dni pracy w ciągu tygodnia
– ocena 6 – 6 dni pracy w ciągu tygodnia

Nauczyciel może wyłączyć wystawianie oceny podczas świąt lub ferii. W takim przypadku ocena z wyłączonego tygodnia nie będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny miesięcznej.
Ocena miesięczna
Ocena miesięczna jest liczona według następujących zasad:
1. bierzemy wszystkie oceny tygodniowe danego ucznia, np. 5, 2, 5, 4.
2. usuwamy z nich najsłabszą, w przykładzie usuwamy 2 i zostają 5, 5, 4.
3. liczymy średnią i zaokrąglamy, (5+5+4)/3=4,67 co daje 5 jako ocenę miesięczną.
Ocena miesięczna jest wystawiana po zakończeniu miesiąca.
Do dziennika zostaje wpisana ocena miesięczna na podstawie ocen tygodniowych.
Udział w programie jest dobrowolny. Osoby, które są zadowolone z efektów swej pracy, otrzymują ocenę miesięczną do dziennika.

Jeśli jeden lub kilku uczniów nie wykonuje sesji z Insta.Ling, to w pewnym momencie zablokują możliwość przydziału nowych słówek dla całej klasy. Uczniowie nie wykonujący sesji przez dłuższy czas zostaną zawieszeni w programie Insta.Ling, aby umożliwić przydział kolejnych słówek dla pozostałych uczniów. Uczniowie zawieszeni nie dostają nowych słówek, ale nadal mogą wykonywać sesję z Insta.Ling na słówkach, które mają już przydzielone. W sytuacji gdy zawieszony uczeń zacznie regularnie wykonywać sesję i pozna wszystkie przydzielone mu słówka, może zostać przywrócony do programu.