Dokumenty do pobrania

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY karty zapisu

zgłoszenie do kl 1 dla dzieci z obwodu szkoły

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły do klas 2 – 8

rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22 odbędzie się elektronicznie

Dokumenty na nowy rok szkolny 2021/22

Nowy rok szkolny, to nowa organizacja pracy. Konieczne są pewne dokumenty, które muszą wypełnić rodzice. Druki przekażą Państwu wychowawcy. Można pobrać również druki ze strony.

Zgoda na udostępnianie wizerunku OBOWIĄZKOWO dla wszystkich nowych dzieci naszego Zespołu (zarówno szkoły, jak i przedszkola):

Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego OBOWIĄZKOWO dla wszystkich dzieci przedszkolnych (którzy jeszcze nie złożyli – to nie to samo co wniosek o kontynuację składany w marcu) oraz upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (wypełniają wszyscy rodzice za których ktoś będzie odbierał dziecko z przedszkola)

Deklaracja uczęszczania na zajęcia z religii:

*w szkole – OBOWIĄZKOWO dla nowych uczniów szkoły:

*w przedszkolu – dla dzieci sześcioletnich:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (dotyczy wszystkich uczniów, którzy potrzebują opieki świetlicowej); kartę należy dostarczyć do wychowawców świetlicy do dnia 10 września 2021r:

Karta zgłoszenia ucznia szkoły na stołówkę szkolną (karty należy dostarczyć do intendenta do 3 września 2021r):