PÓŁKOLONIE LETNIE

W dniach od 15 do 19 lipca 2024 r . odbędą się półkolonie letnie organizowane przez naszą szkołę dla uczniów klas 1 – 3

tzw. „Tydzień z profilaktyką”

Zapisy TYLKO w dniach 3 – 11 czerwca br.

Do sekretariatu placówki  należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną

dostępną tutaj: karta zapisu na półkolonie

Liczba miejsc ograniczona. Ważna jest kolejność zgłoszeń.

Dla rodziców koszt półkolonii to 320,00

płatne na nr konta

56 1050 1070 1000 0090 3028 4914

Wpłaty należy dokonać  dopiero po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na półkolonie, nie później niż do 14 czerwca 2024 r.

Dowiedz się więcej

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli i innych pracowników do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie znajduje się HARMONOGRAM przerw wakacyjnych w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dowiedz się więcej

Karta zapisu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny

Informacja o przyjęciu i wolnych miejscach na dyżur wakacyjny 2024 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

  • od 27 maja – 31 maja 2024 r. zapisy w przedszkolu macierzystym mającym dyżur, (wszystkie chętne dzieci zostaną przyjęte na dyżur); decyduje data wpływu karty do placówki.
  • od 3-10 czerwca 2024 r. zapisy na miejsca wolne w przedszkolu innym niż macierzyste (gdy macierzyste przedszkole jest zamknięte); decyduje data wpływu karty do placówki.

Po 10 czerwca br. zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

Do pobrania karta zapisu na dyżur wakacyjny w przedszkolu:

wniosek-o-przyjecie-dziecka-na-dyzur-wakacyjny-2024

Informacja na temat przerw wakacyjny w przedszkolach: przerwa wakacyjna

PSBO wyniki głosowania

PROTOKÓŁ

z głosowania uczniów Szkoły Podstawowej imienia Alojzego Pławeckiego w Łące

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące na projekty dopuszczone do głosowania

 

data głosowania: 17-19 kwietnia 2024r.

Projekty dopuszczone do głosowania:

1 – Postaw na serce – projekt zakłada zakup defibrylatora AEG (zdrowie i nauka);

2 – GYM PROJECT – projekt zakłada zakup do siłowni urządzeń  tj. hantle, maty, ławeczki, gumy, skakanki, poręcze (sport);

3 – Warsztaty survivalowe dla wszystkich – projekt zakłada organizację warsztatów przyrodniczo- terenowych dla uczniów (integracja, nauka, zabawa);

Ilość oddanych głosów: 266

Postaw na serce 56
GYM PROJECT 109
Warsztaty survivalowe dla wszystkich 101
Głosy nieważne (brak podpisu, brak klasy, podwójne zaznaczenie, brak wyboru) 0

 

W wyniku głosowania projekt nr 2 – GYM PROJECT uzyskał największa liczbę głosów i przejdzie do realizacji.

Wartość projektu 5000,00 zl.

GRATULACJE

Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski – wnioski

Wpłynęły 4 wnioski; jeden z braku możliwości technicznych nie może być wzięty pod uwagę.

Oto 3 wnioski, na które uczniowie będą głosować:

1 – Postaw na serce – projekt zakłada zakup defibrylatora AEG (zdrowie i nauka);

2 – GYM PROJECT – projekt zakłada zakup do siłowni urządzeń  tj. hantle, maty, ławeczki, gumy, skakanki, poręcze (sport);

3 – Warsztaty survivalowe dla wszystkich – projekt zakłada organizację warsztatów przyrodniczo- terenowych dla uczniów (integracja, nauka, zabawa);

REKRUTACJA do klasy pierwszej 2024/2025

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 12 marca 2024r. na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia 12 marca 2023 r. od godz. 8:00

do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz.20:00

Dowiedz się więcej

Zebranie RR

W imieniu prezydium RR:

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH RODZICÓW na zebranie Rady,
które odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godzinie 17:30
na sali wielofunkcyjnej.
LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ

 

 

KONKURS ŁAMIGŁÓWEK

Jak co roku, w okresie przedświątecznym, zorganizowany został konkurs rozwijający logiczne myślenie ŁAMIGŁÓWEK.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4- 8.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów (w  tym jeden uczeń klasy 1b).

Niektórzy regularnie rozwiązywali wszystkie zadane zadania, a było ich 13, niektórzy spróbowali swoich sił tylko w pojedynczych.

Największym zaangażowaniem wykazała sie klasa 7a. Na pewno nie minie ich niespodzianka 😉

Jednym z najtrudniejszych zadań okazało się następujące zadanie:

Dwóm ogrodnikom zabiera 8 dni aby skosić ogródek.
Jeden ogrodnik jest leniwy a jeden energiczny.
Energiczny ogrodnik sam skosi łąkę w ciągu 12 dni.
Jak wiele dni będzie trwało koszenie ogródka przez leniwego ogrodnika?

Dowiedz się więcej