LET’S SING AND PLAY

Good morning Everyone!!! Are you happy today? – Dzień dobry wszystkim!!! Czy jesteście dzisiaj szczęśliwi?

Let’s sing a song. – Zaśpiewajmy piosenkę.

Do you remember animals on the farm? – Pamiętacie zwierzęta na farmie?

Look, listen and repeat with me. Popatrzcie, posłuchajcie i powtórzcie ze mną.

Now, imagine that you are different animals and you can walk like a duck, gallop like a horse, tiptoe like a goose, sleep like a cow, hop like a goat and twirl like a pig. – Wyobraźcie sobie, że jesteście różnymi zwierzętami i potraficie chodzić jak kaczka, biegać jak koń, chodzić na palcach jak gęś, spać jak krowa, skakać jak koza i kręcić się jak świnka.

Do you remember our song about colors? Look around and find something… – Pamiętacie naszą piosenkę o kolorach? Rozejrzyjcie się i poszukajcie czegoś…

Tell me, how to recycle? – Powiedzcie mi, jak powinno się segregować śmieci?

Słowniczek: pick up – podnieść coś; put in – włożyć coś; bin- kosz na śmieci; paper – papier; glass – szkło; plastic – plastik; food – jedzenie

Try to remember, what colors are bins? – Spróbujcie zapamiętać, jakie kolory miały kosze na śmieci?

That’s all for today. – To wszystko na dzisiaj.

It’s time to say goodbye!!! – Czas żeby się pożegnać!!!

Bye, bye, see you next time!!! 🙂

Pani Gabrysia.

Wielkość czcionki
Kontrast