LET’S GO TO THE FARM

Good morning children!!! – Dzień dobry dzieci!!! 🙂 How are you after Easter? – Jak się macie po świętach?

Let’s sing a song with me. – Zaśpiewajcie ze mną piosenkę.

Now, let’s go to the farm. – Wybierzmy się na farmę.

Listen carefully. – Posłuchajcie uważnie. Tell me, what are you hearing? Powiedzcie, co słyszycie. What is it? – Co to jest?

Do you know these animals? – Czy znacie te zwierzęta? What do you see? – Co widzicie?

Do you know a farm animals finger family song? – Czy znacie paluszkową piosenkę o zwierzętach na farmie? Let’s sing a song? – Zaśpiewajcie piosenkę.

This is the end. – To już jest koniec. It’s time to say goodbye!!! – Nadszedł czas, żeby się pożegnać.

Bye, bye!!! See you soon!!!

Pani Gabrysia

Wielkość czcionki
Kontrast