„Żubr brodacz sędziwy, lasów władca” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Rekordową liczbę 267 prac nadesłano w konkursie Nadleśnictwa Kobiór. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się aż 28 uczniów szkół podstawowych.

Zgodnie z regulaminem konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych.
Wśród nagrodzonych są artyści z naszej szkoły:
-w kategorii klas 1-4
II miejsce zdobyła Nadia Skinder 4a
wyróżnienie otrzymała Zuzanna Zakrajewska 4a

-w kategorii klas 5-8
I miejsce Emilia Szlakowicz 8b
III miejsce Oliwier Kania 7b
wyróżnienie przyznano Karolinie Goc 7c

Gratulacje!

Laureaci i wyróżnieni będą uhonorowani podczas Dnia Żubra, który  odbędzie się w najbliższą sobotę 11 czerwca w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Wręczenie nagród  około godziny o 15.00.
Dziękuję wszystkim artystom z naszej szkoły za uczestnictwo w konkursie.