ZGŁOSZENIE DO KLASY 1

ZGŁOSZENIE  DO KLASY I na rok  szkolny 2018/2019 

dla wszystkich dzieci z sołectwa Łąka, których rodzice chcą zapisać do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łące

Należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły 2 dokumenty:

1. zgłoszenie do klasy 1

2. oświadczenie o zamieszkaniu

Poniżej zasady rekrutacji do klas pierwszych:

zasady rekrutacji

oraz wniosek dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły, starających się o przyjęcie do SP 9 w Łące:

wniosek do klasy 1

 

Wielkość czcionki
Kontrast