ZEBRANIA RODZICÓW klas 2 – 8

Dzień dobry

Zapraszam Państwa na spotkanie z wychowawcami klas we wtorek 6 września

godz. 17.00

8a, sala 8

8b, sala 7

8c, sala 4

4a, sala 10

4b, sala 6

godz. 17.30

2a, sala 16

2b, sala 15

3a, sala 14

3b, sala 17

7, sala 5

godz. 18.00

5a, sala 4

5b, sala 6

6a, sala 10

6b, sala 8

Barbara Jastrzębska

dyrektor ZSP w Łące