ZADBAJ O SWÓJ KAWAŁEK NIEBA

Dzień Czystego Powietrza na stałe wpisał się w kalendarz roku szkolnego w naszym Zespole Szkolno – Przedzszkolnym w Łące.
„Zadbaj o swój kawałek nieba” to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska.
W związku z tym w grupach przedszkolnych i klasach przeprowadzone zostały przez wychowawców zajęcia na temat „Odnawialnych źródeł energii”. Wykonane zostały również przez dzieci i młodzież plakaty, transparenty z tegorocznym hasłem kampanii.
15 listopada 2022r. wyszliśmy na ulice Łąki w ramach protestu wobec dalszego zanieczyszczania powietrza w Regionie.