XVI MEMORIAŁ IM.ALOJZEGO PŁAWECKIEGO

Cel imprezy

Popularyzacja biegów przełajowych.

Promocja zdrowego stylu życia.

Wyłonienie utalentowanej ruchowo młodzieży naszego regionu.

Organizator

Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Rada Sołecka w Łące

Czas i miejsce zawodów

1 października 2016r. – godzina 1000 – stadion LKS Łąka

Uczestnictwo

W biegach mogą brać udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i zawodowych oraz osoby dorosłe do 100 lat, które legitymują się dobrym zdrowiem i posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do długotrwałego wysiłku lub pisemną zgodę rodziców na udział w biegu* ( *w przypadku osób poniżej 18 roku życia)

 

memorial

Kategorie wiekowe

1.    DZIEWCZĘTA przedszkole 2010 i młodsze ok. 200m
2.    CHŁOPCY przedszkole 2010 i młodsi ok. 200m
3.    DZIEWCZĘTA rocznik 2009 -2008 ok. 600m
4.    CHŁOPCY rocznik 2009 -2008 ok. 600m
5.    DZIEWCZĘTA rocznik 2007 – 2006 ok. 600m
6.    CHŁOPCY rocznik 2007 – 2006 ok. 800m
7.    DZIEWCZĘTA rocznik 2005 – 2004 ok. 800m
8.    CHŁOPCY rocznik 2005 – 2004 ok. 1000m
9.    DZIEWCZĘTA rocznik 2003 – 2001 ok. 800m
10.   CHŁOPCY rocznik 2003 – 2001 ok. 1000m
11.   KOBIETY OPEN ok. 1000m
12.   MĘŻCZYŹNI OPEN ok. 1500m

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące ul. Fitelberga 1 do dnia 30.09.2016r. pod numerem telefonu 210 – 50 – 26 (od 900 do 1400) lub do godziny 1000 w dniu startu

Nagrody

Uczestnicy biegu otrzymują medale za zajęcie miejsc I – III w każdej kategorii wiekowej (bez przedszkola) oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla pierwszych 50 przedszkolaków przewidziano medale za udział.

Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej (bez przedszkola)oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych.

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie główny organizator. Do rozstrzygania ewentualnych niejasności upoważniona jest Komisja Sędziowska powołana przez organizatora. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt. Zawodnicy startują w obuwiu sportowym (bez kolców).

Wielkość czcionki
Kontrast