Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

books

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” umieszczamy poniżej wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom w roku szkolnym 2015/2016, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, oświadczenie o dochodach oraz inne materiały informacyjne.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza Pszczyny, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: do dnia 07.09.2015r.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki otrzymają z dotacji rządowej klasy I, II i IV szkoły podstawowej, a uczniowie klasy III szkoły podstawowej, mogą skorzystać z programu „Wyprawka szkolna”.

Kryterium dochodowe (udokumentowane zaświadczeniami o dochodach bądź zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego) wynosi: 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, że mimo przekroczenia kryterium dochodowego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (z artykułu 7. ustawy o pomocy społecznej) – niezbędne złożenie wniosku oraz pisma z uzasadnieniem trudnej sytuacji życiowej.

Pobierz druk

Wielkość czcionki
Kontrast