WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

Wczoraj nasi absolwenci poznali swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Mam nadzieję, że pozwolą one dostać im się do wymarzonej szkoły.

Poniżej dane jak przedstawiają się średnie wyniki [w %] z poszczególnych przedmiotów: