WYJAZD DO KINA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA, INTEGRUJĄCE GRUPĘ

WYJAZD DO KINA

14 stycznia 2019 roku po raz kolejny odbył się wyjazd w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W wyjeździe uczestniczyło 36 uczniów z klas 4-5. Tym razem uczniowie mieli możliwość przenieść się do świata muzyki i tańca za sprawą filmu pt. „Mary Poppins powraca”.

 

Wyjazd był możliwy dzięki zaangażowaniu pań:  Annie Kuś, Kindze Smolarz, Dominice Machnik ,Teresie Krawieczek.

Wielkość czcionki
Kontrast