WYJAZD DO KINA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA, INTEGRUJĄCE GRUPĘ

10 grudnia 2018 roku po raz kolejny odbył się wyjazd w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W wyjeździe uczestniczyło 28 uczniów z klas starszych. Tym razem uczniowie mieli możliwość przenieść się do świata baśni za sprawą filmu pt.” Dziadek do orzechów i cztery królestwa”.

Wyjazd był możliwy dzięki zaangażowaniu pań: Anicie Kristof, Annie Adam, Annie Kuś, Teresie Krawieczek

Wielkość czcionki
Kontrast