WYBORY MISTRZA DOBRYCH MANIER I NAJBARDZIEJ KULTURALNEJ KLASY W SZKOLE

Jak co roku, na przełomie listopada i grudnia, odbyły się w naszej szkole wybory Szkolnego Mistrza Dobrych Manier oraz Kulturalnej Klasy. W szranki konkursowe o zaszczytne miano Szkolnego Mistrza wystartowały osoby najbardziej zasługujące na ten tytuł, cechujące się nie tylko kulturą osobistą, ale także będące osobami koleżeńskimi. Uczestnicy musieli w trakcie imprezy wykazać się teoretyczną wiedzą dotyczą savoir-vivre’u oraz praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie.

Reprezentanci klas mieli w tym roku trudne zadania: autoprezentacja, prezentacja wiersza o zdrowiu, pytania z zakresu zasad dobrego zachowania się, zastawienie stołu oraz analiza scenek dramowych.

Również klasy musiały wykazać się wiedzą i duchem rywalizacji podczas wyborów Kulturalnej Klasy. Każda z grup przy wejściu na salę oddała własnoręcznie zrobioną książeczkę o zdrowym stylu życia i higienie osobistej. Innymi zadaniami zespołów klasowych były: rozwiązanie testu o dobrych manierach i krzyżówki oraz wykonanie zaproszenia na przyjęcie urodzinowe i plakatu dotyczącego pomysłu na aktywny weekend.

Każda konkurencja była punktowana. Po obliczeniu zdobytych punktów w klasach I-III SZKOLNYM MISTRZEM DOBRYCH MANIER została Zuzanna Gazda z klasy I, w klasach starszych – Kornelia Trojan z klasy V.

Natomiast tytuł NAJBARDZIEJ KULTURALNEJ KLASY w szkole otrzymała: w grupie młodszej klasa IIa, a w starszej – IVa.

Gratulujemy znawcom savoir-vivr’u!

Wielkość czcionki
Kontrast